Delegacja Instytutu Nauk Politycznych UWM na obchodach 200-lecia Politechniki Lwowskiej

We Lwowie w dniach 7-8 grudnia b.r. miały miejsce uroczystości związane z obchodami 200-lecia Politechniki Lwowskiej (obecna oficjalna nazwa: Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska). J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszarda J. Góreckiego reprezentował na nich dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM prof. Arkadiusz Żukowski. W skład delegacji wchodziła także dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk z INP UWM, koordynator współpracy UWM z Politechniką Lwowską oraz Uniwersytetem Lwowskim. Ponadto władze samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował wicemarszałek Miron Sycz.

J.M. Rektor Politechniki Lwowskiej prof. Yuriy Bobalo delegacje zagraniczne przyjął na oddzielnym spotkaniu, a wśród nich władze rektorskie w zasadzie ze wszystkich politechnik z Polski. Główne uroczystości miały miejsce w gmachu Opery Lwowskiej, połączone były z wystąpieniami przedstawicieli władz rządowych i samorządowych oraz naukowych Ukrainy oraz gratulacjami i wręczaniem nagród dla pracowników Politechniki Lwowskiej.

Na Politechnice Lwowskiej funkcjonuje dynamicznie się rozwijający Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych (odpowiednik naszego Wydziału), z którym współpracuje w dziedzinie naukowej i dydaktycznej Instytut Nauk Politycznych UWM. W kwietniu 2015 roku nasz Uniwersytet i Politechnika Lwowska podpisały umowę o współpracy, a w bieżącym sfinalizowano umowę Erasmus+. Od 2015 roku Instytut Nauk Politycznych UWM oraz Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Lwowskiej organizują coroczne Polsko-Ukraińskie Forum Naukowego, które staje się ważnym wydarzeniem naukowym w Polsce i na Ukrainie.

Pobyt we Lwowie został wykorzystany do spotkań roboczych, m.in. na spotkaniu z dyrektor Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych prof. Yariną Turczyn omawiano m.in. finalizację umowy dotyczącej wspólnych dyplomów oraz przygotowań do III Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego, które odbędzie się w Olsztynie 11-12 maja 2017 roku. Poza tym dr hab. T. Astramowicz-Leyk na Uniwersytecie Lwowskim wygłosiła dla studentów Politologii wykład nt. praw człowieka.

Na zdjęciach: J.M. Rektor Politechniki Lwowskiej prof. Yuriy Bobalo, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego reprezentował Miron Sycz, dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. Arkadiusz Żukowski

Przed budynkiem Politechniki, od lewej: M. Sycz, z-ca dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Lwowskiej dr Aleksandr Gorbacz, T. Astramowicz-Leyk, A. Żukowski