Arkadiusz Żukowski prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Prezes PTNP Arkadiusz Żukowski

Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) obradował 22 września na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Prawo wyboru miało 115 delegatów z całej Polski, w tym 8 z Instytutu Nauk Politycznych UWM. Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 95 delegatów. Prezesem PTNP został wybrany prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM, który był członkiem Zarządu Głównego PTNP w latach 2001-2007.

W skład Zarządu Głównego PTNP została także wybrana dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk (prezes oddziału olsztyńskiego PTNP), która przez dwie kadencje (2010-2013 i 2013-2016) pełniła funkcję sekretarza ZG PTNP. Z kolei dr hab. Waldemar Tomaszewski wszedł w skład Komisji Rewizyjnej PTNP.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych powstało w listopadzie 1957 roku, zrzesza ponad 600 członków zorganizowanych w 18 oddziałach krajowych, jest członkiem światowej organizacji politologów International Political Science Association oraz europejskiego konsorcjum badawczego European Consortium for Political Research.

Na zdjęciu: od lewej - prof. Roman Bäcker, ustępujący prezes PTNP, wręczył pieczęcie PTNP prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu, nowemu prezesowi PTNP; w środku prof. Grzegorz Janusz, prowadzący Walny Zjazd PTNP .