„ABC wsparcia osób studiujących, w spektrum autyzmu” - zapraszamy pracowników do udziału w szkoleniu

Ośrodek ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie zaprasza wszystkich pracowników uczelni do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach kwietniowych obchodów Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu na UWM.

Spotkanie on-line pod hasłem "ABC wsparcia osób studiujących, w spektrum autyzmu" zaplanowano we wtorek 13 kwietnia w godzinach 9:30 – 11.30. Poprowadzi je specjalistka ds. wsparcia edukacyjnego dla osób w spektrum autyzmu dr Bożena Chrostowska z katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które nigdy nie uczestniczyły w zajęciach z tej tematyki. Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: dorota.filip@uwm.edu.pl. Uczestnicy otrzymają potwierdzenia udziału.
Treść zgłoszenia:

Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu „ABC…”
-imię nazwisko,
-adres mailowy,
-numer telefonu do kontaktu,
-jestem pracownikiem: administracji/naukowym/technicznym (do wyboru),
-informuję, że dotychczas nie uczestniczyłam/em w szkoleniach na temat wsparcia edukacyjnego osób w spektrum autyzmu.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Dorotą Filip z Ośrodka ds. Osób Niepełnosprawnych UWM w Olsztynie poświęconej szczegółom dotyczącym szkolenia.

 

Źródło: http://uwmfm.pl/news/126/czytaj/7475/abc-wsparcia-osob-studiujacych-w-spektrum-autyzmu-szkolenie-na-uwm.html