Zjazdy PSSPS

Działalność statutowa Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej jest realizowana przede wszystkim w postaci ogólnopolskich zjazdów członków PSSPS , którym towarzyszą konferencje naukowe odbywających się corocznie w poszczególnych „szkołach”, będących członkami Stowarzyszenia. Na podkreślenie zasługuje zorganizowanie w roku 2002 przez Katedrę Pedagogiki Społecznej UŁ  w Łodzi pod kierownictwem prof. Ewy Marynowicz-Hetki międzynarodowej konferencji – Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (EASSW). Materiały z konferencji zostały wydane w postaci książek w języku angielskim i polskim.

Zjazdy PSSPS

I Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt.  Aktualne tendencje w kształceniu pracowników socjalnych w Europie,   Łódź , 8-9 marca 1991.

II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Kształcenie pracowników socjalnych w Polsce i innych krajach europejskich, Kraków,   24-25 kwietnia 1992.

III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowent. Kształcenie praktycznych umiejętności pracownika socjalnego, Gdańsk , 15-16 kwietnia 1993.

IV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowent. Kształcenie pracowników socjalnych na poziomie wyższym, Poznań,7-8 kwietnia 1994.     

V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Funkcja praktyki w kształceniu do obszaru pracy socjalnej, Toruń, 21-22 kwietnia 1995,    

VI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Dylematy kształcenia do pola pracy socjalnej, Łódź,  12 kwietnia 1996.

VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej, Bydgoszcz, 17-18 października 1997.

VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowent. Badania nad pracą socjalną w Polsce – potrzeby praktyki, Katowice, 25-26 września 1998.

IX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Wartości i normy w pracy socjalnej: wielość oraz  dynamika wzorów , Kraków 17-18 września 1999.

X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Obszary pracy socjalnej w teorii i praktyce, Poznań, 11-12 października 2000.    

XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt.Kształcenie do profesji społecznych w Polsce. Stan i perspektywy, UŁ- Łodź, 6 czerwca 2001.

XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku,UWM-Olsztyn, 25-27 września 2002.

XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt.Praca socjalna wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości ,Opole-Kamień Śląski 23-24 października   2003.

XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Praca socjalna w sektorze pozarządowym. Z problemów działania i kształcenia, Wydział Nauk Humanistycznych USz w Szczecinie w dniach 19-20 października 2004.

XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Badania w  pracy socjalnej/społecznej – przegląd dokonań i perspektywy, UŁ w Łodzi w dniach 11-12 października 2005.

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Różne oblicza pracy socjalnej w teorii i praktyce, Akademia Świętokrzyska, Kielce 11-12 października 2006.

XVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Praca socjalna i polityka społeczna – obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego,   UKW w Bydgoszczy, Ciechocinek, 9 -11 października 2007.

XVIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Praca socjalna między służbą społeczną a profesją , URz Rzeszów,  9-10 października 2008.

XIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt.: Wielość przestrzeni pracy socjalnej – związki kontekstów teoretycznych  i praktycznych, UMCS Lublin,  20-21 października 2009.

XX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej  i seminarium naukowe  Praca socjalna – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wrocław, 19 – 20 października 2010.

XXI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej  i seminarium naukowe nt. Ewaluacja w pracy socjalnej – znaczenie dla rozwoju badań, kształcenia, praktyki, UwB Białystok, 25-26 października 2011. Białystok,

XXII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej  i seminarium naukowe Kobiety w pracy socjalnej, Instytut Socjologii, UAM-Poznań,  17-19 października 2012 .

XXIII Zjazd PSSPS połączony z seminarium naukowym na temat: Badania nad pracą socjalną. Stan aktualny i perspektywy, UG w Gdańsku, 23-25 października 2013.

XXIV Zjazd PSSPS i Seminarium Naukowe pt. Rodzina w pracy socjalnej, UMK w Toruniu,  5-7 listopada 2014.

XXV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej  seminarium naukowe na temat: Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa , UKSW Warszawa, 21-23 października 2015.

XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) i seminarium naukowe pt. Transgresje w pracy socjalnej, USz w Szczecinie, 27 -28 października 2016.

XXVII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej  i seminarium naukowe  pt. Środowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej, UKW-Bydgoszcz, 18-20 października 2017.

XXVIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej  i seminarium naukowe  pt. Projektowanie w pracy socjalnej - od badania do działania . Wydział Nauk Społecznych, UWM w Olsztynie, 17-19 października 2018.

XXIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, seminarium naukowe nt. Praca socjalna w świecie wartości – od aksjologii przez edukację ku praktyce, UJ-Kraków, 23-25 października 2019.