Krótka historia

Krótka historia i zadania Polskiego Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej PSSPS

PSSPS jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, mającym swą pierwszą siedzibę w Łodzi, przy Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatorką powołania prezesem Stowarzyszenia przez pierwsze dwadzieścia lat jego funkcjonowania była profesor Ewa Marynowicz-Hetka (1991-2011). Od 2011 do 2019 roku funkcję tę pełniła profesor Anna Michalska-Kotlarska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 25 października 2019 roku prezesem PSSPS jest profesor Ewa Kantowicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

PSSPS powstało w 1991 roku jako organizacja mająca na celu:

  • integrację szkół pracy socjalnej prowadzących kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych na różnych poziomach nauczania;
  • reprezentowanie interesów członków wobec państwowych, samorządowych i społecznych organizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • doskonalenie procesu  kształcenia do obszaru pracy socjalnej przez prowadzenie badań i różnych form działalności wydawniczej;
  • doskonalenie nauczycieli  pracy socjalnej przez tworzenie specjalistycznych form kształcenia i zespołów metodycznych, umożliwianie realizacji staży naukowo-dydaktycznych indywidualnym członkom w uczelniach zrzeszonych w Stowarzyszeniu;
  • popularyzowanie badań, kształcenia i działań w obszarze szeroko pojętej pracy socjalnej poprzez organizację seminariów i konferencji oraz udział w seminariach i konferencjach;
  • promowanie działań PSSPS na forach krajowych i międzynarodowych.

PSSPS grupuje członków zbiorowych, którymi są jednostki organizacyjne uniwersytetów i uczelni wyższych, realizujących kształcenie do obszaru pracy socjalnej. W roku 2019 PSSPS zrzesza 34 „szkoły pracy socjalnej” jako członków zbiorowych, które prezentuje 88 członków indywidualnych. PSSPS jest  też  aktywnym członkiem zbiorowym  EASSW (European Asociation of Schools of Social Work)  oraz stowarzyszenia CERTS/ ERCSW (European Resource Centre for Research in Social Work).

Najważniejszą przestrzenią integrująca środowisko  badaczy,  nauczycieli akademickich i praktyków pracy socjalnej skupionych wokół  stowarzyszenia są coroczne zjazdy  i towarzyszące im seminaria naukowe, organizowane w różnych środowiskach naszego kraju. W roku 2020 odbędzie się jubileuszowy -  XXX Zjazd  PSSPS w Łodzi.

Kontakt:

Polskie Stowarzyszenie Szkól Pracy Socjalnej
ul. Żołnierska 14
10-562 Olsztyn
Tel; 89 5246993
mail: pssps@uwm.edu.pl