Zaproszenie na XXXI Zjazd i konferenca naukowa pt. „Praca socjalna wobec reformy systemu pomocy społecznej” Wrocław 19-22 października 2022

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej oraz Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają do udziału w XXXI Zjeździe i konferencji naukowej pt.

„Praca socjalna wobec reformy systemu pomocy społecznej”

Wrocław 19-22 października 2022