Tradycja dla przyszłości w poszukiwaniu polskiej szkoły pracy socjalnej

Tradycja dla przyszłości

w poszukiwaniu polskiej szkoły pracy socjalnej

Konferencja naukowa towarzysząca XXX Zjazdowi
Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

Organizatorzy

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej
Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ

Termin

21-23 października 2020 r.

Miejsce konferencji

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, Łódź

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ ul. Pomorska 46/48, Łódź
https://www.wnow.uni.lodz.pl/

Tegoroczny jubileuszowy XXX Zjazd PSSPS będzie poświęcony polskiej szkole pracy socjalnej, która to – jak sądzimy – po niemal stu latach zasłużyła na naukową rekonstrukcję w jej różnych odmianach.

Każde społeczeństwo wypracowuje swoje własne rozumienie problemów społecznych i metod radzenia sobie z nimi. Mimo zróżnicowań wynikających z odmiennych historycznych uwarunkowań hierarchii wartości i sposobów działania, widoczny jest wpływ genius loci, pewna trwała, wynikająca ze zrębów tożsamości narodowej i kulturowej, specyfika polityki społecznej i pracy socjalnej. Celem łódzkiego Zjazdu jest zastanowienie się, co trwale lub czasowo wyróżnia polską szkołę pracy socjalnej na tle innych szkół oraz międzynarodowej tradycji pracy socjalnej. Specyfika ta odnosić się może do preferowania określonych pól działania, szczególnych zasad deontologicznych, metod i technik pracy, warunków kształcenia do profesji społecznych, dylematów kształtowania się pracy socjalnej jako dyscypliny nauk społecznych. Mamy nadzieję, iż Zjazd będzie właściwym miejscem, aby zastanowić się, co i dlaczego wyróżnia polską szkołę pracy socjalnej.

Okazja do dyskusji wydaje się o tyle uzasadniona, że historia Stowarzyszenia oraz towarzyszących zjazdom konferencji naukowych została zainicjowana między innymi przez Katedrę Pedagogiki Społecznej UŁ 30 lat temu. Uniwersytet Łódzki był też pierwszym miejscem, w którym 75 lat temu, zaraz po II Wojnie Światowej, w 1945 roku Helena Radlińska zrekonstruowała i rozwinęła przedwojenne tradycje polskiej szkoły kształcenia do pracy socjalnej (wówczas zwanej „społeczną”). W Łodzi w 2001 roku odbył się Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, jedyny jak do tej pory zorganizowany w Polsce.

Tym razem jubileuszową konferencję organizują wspólnie pedagodzy i socjologowie reprezentujący dwa wydziały Uniwersytetu Łódzkiego: Nauk o Wychowaniu (Katedra Pedagogiki Społecznej) oraz Ekonomiczno-Socjologiczny (Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej).