Dzień Pracownika Socjalnego2021

Krakowskie Szkice

Krakowskie szkice do obrazu polskiej pracy socjalnej

Termin: 17 listopada 2021, godziny 09.00-14.00

Miejsce: UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków,
Alternatywnie wydarzenie odbędzie się w formule on-line na platformie ZOOM

Współorganizatorzy:

Instytut Socjologii i Pracy Socjalnej UPJPII

Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ

Instytut Spraw Społecznych UP   

Zakład Polityki Społecznej Instytutu Nauk Socjologicznych UR

Patronat: Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej

 

 

09.00-9.30 Otwarcie: dr hab. M. Duda, prof. UPJPII; dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ;
dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM– PSSPS; dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR – CKE

09.30 – 10.00 Szkic pierwszy

mgr Józefina Grodecka
Praca socjalna w Polsce: 1989-2021

10.00 – 11.00 Szkice wtóre

dr Ewelina Zdebska, UP
Praca socjalna i polityka społeczna – nowe idee, nowe możliwości?

dr hab. Hubert Kaszyński, UJ
Kluczowe kompetencje w pracy socjalnej – to znaczy które?

dr Małgorzata Bozacka
Metodyka pracy socjalnej w labiryntach prawa i administracji pomocowej. 

dr Katarzyna Wojtanowicz, UPJPII
Superwizja pracy socjalnej –  konieczność, szansa czy postulowany standard?

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.00 Szkice grupowe

Współczesna praca socjalna w Polsce: jaka jest? jaką chcemy, aby była? oraz czego potrzebujemy, aby tak się stało?

Grupa 1. Moderacja:mgr Beata Grzegorczyk, Dorot Nowak (UPJPII)

Grupa 2. Moderacja: Klaudia Owczorz, Dominika Doniec (UP)

Grupa 3. Moderacja:lic. Katarzyna Januś, lic. Aleksandra Zątek, lic. Michał Holewa (UJ)

Grupa 4. Moderacja: lic. AldonaPiędel, Maria Krakowska (UR)

12.00-12.40 Prezentacja wyników prac grupowych

12.40-13.00 Dyskusja i podsumowanie

13.00-14.00 Dyskusje, plany oraz nici sympatii…