Członkowie indywidualni

CZŁONKOSTWO W PSSPS

Zainteresowanych przystąpieniem do Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej zachęcamy do wypełnienia Deklaracji i do kontaktu z Zarządem PSSPS, który podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia nowych członków.

Członkiem PSSPS może być nauczyciel szkoły prowadzącej kształcenie lub doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych.

Korzyści wynikające z przynależności do PSSPS:

1. Dostęp do profesjonalnej wiedzy z obszaru teorii i praktyki pracy socjalnej;
2. Przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (European Association of Schools of Social Work );
3. Możliwość bezpośredniej współpracy i wymiany doświadczeń z uniwersytetami i szkołami wyższymi zrzeszonymi w PSSPS i EASSW oraz instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizację badań, działań i kształcenia w polu pracy socjalnej.

Obowiązki:

1. Przestrzeganie Statutu PSSPS
2. Opłacanie rocznej składki członkowskiej