28. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej już za nami!

Plakat

W dniach 13-15 czerwca 2019 roku w murach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyła się 28. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, której organizatorami byli Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka. Jest to wydarzenie cykliczne, podczas którego psychologowie z całej Polski, zajmujący się rozwojem człowieka w swojej pracy naukowej oraz praktycznej, mogą zaprezentować wyniki swoich badań i rozważań naukowych, a także efekty swojej działalności praktycznej. W tym roku konferencja nosiła tytuł: "Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność" i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników, których do Olsztyna przybyło ponad 100. Wygłoszone zostały cztery wykłady plenarne, odbyła się sesja panelowa z udziałem czterech panelistów - ekspertów w dziedzinie rozwoju człowieka, mogliśmy wysłuchać aż 83 wystąpień z referatami, a sesja plakatowa objęła 16 posterów. Warto podkreślić, że na konferencji mogliśmy wysłuchać wykładu plenarnego przedstawicielki Naszego Wydziału, dr hab. Marzenny Nowickiej, prof. UWM - prodziekan ds. nauki WNS. Pani Profesor wygłosiła wykład zatytułowany "Uczeń 3.0 w szkole - między medialnym zaczarowaniem a edukacyjnym rozczarowaniem", który idealnie wpisywał się w ideę konferencji.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji (https://okpr.psprc.edu.pl/) oraz do prześledzenia abstraktów wystąpień, zaprezentowanych w trakcie jej trwania, umieszczonych w książce abstraktów (https://okpr.psprc.edu.pl/program).