19. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki „Przystanek Czerniowce – jedność w różnorodności”

ODNIS

22.09.2021 r. w ramach 19. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki projektem pt. „Przystanek Czerniowce – jedność w różnorodności” uczczono przypadającą we wrześniu 2021 r. 20. rocznicę IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie a w nim pracę sekcji XIV pt. „Dzieje Europy i dzieje edukacji dla wspólnego dobra”. Spotkanie było poświęcone językowi, edukacji globalnej i wielokulturowości w wychowaniu oraz innych sferach ludzkiej egzystencji na przykładzie Czerniowiec – centrum ukraińskiej Bukowiny określanej mianem „Europy w miniaturze”. Wydarzenie zorganizowali pracownicy Katedry Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej – dr Maria Radziszewska i dr Marcin Warmiński oraz Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji – mgr inż. Henryk Prus. Gościem specjalnym spotkania była dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, językoznawca a przede wszystkim specjalista od Bukowino znawstwa.

Projekt odbył się w formie online na platformie Google Meet. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. II d z Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Olsztynie. Problematyka projektu zainteresowała uczniów, czego wyrazem była ożywiona dyskusja z nauczycielem w klasie.

Foto: autor Helena Krasowska, Henryk Prus