1 października oficjalnie powołano nowe władze Wydziału Nauk Społecznych

 W dniu dzisiejszym na mocy decyzji Rektora UWM zostały oficjalnie powołane władze naszego Wydziału. Funkcje te nadal będą sprawować:
- dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM jako Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
- dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM jako Prodziekan ds. studenckich,
- dr Cezary Kurkowski jako Prodziekan ds. kształcenia i rozwoju.

Gratulujemy!