Program konferencji  2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. Nowy porządek międzynarodowy: in statu nascendi

11-12 czerwca 2024, Wydział Nauk Społecznych,
ul. Dybowskiego 13

DZIEŃ 1 – 11 CZERWCA 2024
10.00-13.00 Rejestracja uczestników (PARTER)

11.00-11.30 Uroczyste rozpoczęcie konferencji (s. B0.07/MS TEAMS)

 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WNS UWM
 • prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz, Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • prof. dr Zabta Khan Shinwari, Wice-Kanclerz Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology
 • dr Syed Shaahbudin, Dyrektor Departamentu Stosunków Międzynarodowych FUUAST
 • prof. UWM dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM
 • Pan Maciej Pisarski Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Islamabadzie

11.30-12.45 Sesja Plenarna (s. B0.07/MS TEAMS)

„New World Order Transformation: Challenges and Opportunities”
Moderator: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski

 • prof. dr Zabta Khan Shinwari, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Emerging Paradigms: Dual-Use Education and Global Biosecurity Obligations in the New World Order
 • prof. dr Shaista Tabassum, University of Karachi, Security as Prime Concern of State in New World Order.
 • prof. dr Fernando Fita-Ortega, University of Valencia, The Role of Non-State Actors in Promoting Labour Fundamental Rights
 • prof. dr Armen Sahakian, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Geopolitical Discourse from Armenia: Sociological Analysis
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,What for is Diplomacy Now? Difficult Questions and More Difficult Answers

12.45-13.15 Przerwa kawowa (3 PIĘTRO)

Obrady w sekcjach tematycznych
13.15-14.45 Panel 1 (s. B0.07/MS TEAMS)
13.15-14.45 Panel 2 (s. A2.02)
13.15-14.45 Panel 3 (s. A2.03)
15.00-16.30 Panel 4 (s. A2.04)
15.00-16.30 Panel 5 (s. B0.07/MS TEAMS)
15.00-16.30 Panel 6 (s. A2.02/MS TEAMS)

17.00 Kolacja (Hotel Park, al. Warszawska 119)

 

DZIEŃ 2- 12 CZERWCA 2024
11.00-12.30 Panel 7 (s. A2.03/MS TEAMS)

11.00-12.30 Panel 8 (s. A2.04/ MS TEAMS)
11.00-12.30 Panel 9 (s. A2.02/MS TEAMS)
12.30-14.00 Panel 10 (s. A2.04/ MS TEAMS)
12.30-14.00 Panel 11 (s. A2.03 MS TEAMS)
12.30-14.00 Panel 12 (s. A2.02/ MS TEAMS)

14.00-14.30 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (s. B0.06)

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM OBRAD W SEKCJACH TEMATYCZNYCH

DZIEŃ 1: 11 CZERWCA 2024 (13.15-16.30)

Panel 1. Refleksje nad transformacją porządku międzynarodowego (s. B0.07/MS TEAMS)
Moderator: prof. UWM dr hab. Maciej Hartliński

 • prof. UW dr hab. Maciej Raś, Uniwersytet Warszawski, Zachód i Rosja wobec ładu europejskiego w XXI wieku w świetle zachodniego dyskursu akademickiego
 • prof. UWM dr hab. Wojciech T. Modzelewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Paradyplomacja w naukach politycznych i stosunkach międzynarodowych – istota i stan badań
 • prof. UWM dr hab. Maciej Hartliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rola przywódców politycznych w kształtowaniu nowego porządku międzynarodowego
 • dr Wojciech Łysek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Niemcy i Polska wobec wojny w Ukrainie 2014-2024 w ujęciu teorii adaptacji
 • dr Rafał Kwieciński, Uniwersytet Jagielloński, Chiny a kształtujący się nowy ład światowy
 • mgr Maciej Wojewódka, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Historia matematyczna i cykliczne aspekty społeczno-gospodarcze, a nadchodzące zmiany w porządku międzynarodowym

Panel 2. Transformacja porządku międzynarodowego w ujęciach socjologicznych (s. A2.02/ MS TEAMS)
Moderator: prof. UWM dr hab. Marcin Chełminiak

 • prof. dr hab. Marek Sokołowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Lokalny wymiar, globalne oddziaływanie. Kultura popularna jako soft power wybranych państw Dalekiego Wschodu. Casus Japonii i Korei Południowej
 • prof. UWM dr hab. Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kryzys na granicy polsko-białoruskiej w ocenie społecznej Polaków
 • prof. UWM dr hab. Marcin Chełminiak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,Ład międzynarodowy z perspektywy teorii feministycznej
 •  dr Katarzyna Cieplińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ukraińscy pisarze wobec toczącej się wojny
 •  dr Stefan M. Marcinkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Social media, dezinformacja i panika moralna na przykładzie zamieszek w Ełku (1 I 2017)

Panel 3. Wyzwania stojące przed mocarstwami regionalnymi w obliczu kształtowania się nowego porządku międzynarodowego (s. A2.03)
Moderator: prof. UWM dr hab. Waldemar Tomaszewski

 • prof. UJ dr hab. Aleksander Głogowski, Uniwersytet Jagielloński, Pakistan po wyborach z lutego 2024 w nowej sytuacji międzynarodowej
 • prof. UWM dr hab. Waldemar Tomaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Unia Europejska wobec wojny w Ukrainie
 •  dr hab. Wojciech Kotowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Relacje rosyjsko-chińskie w warunkach wojny w Ukrainie
 • dr Norbert Slenzok, Uniwersytet Zielonogórski, Czy realizm ofensywny jest właściwy do analizy rywalizacji amerykańsko-chińskiej? Perspektywa ekonomii politycznej.
 • Mateusz Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wycofanie wojsk amerykańskich z Afganistanu – powstanie Islamskiego Emiratu Afganistanu

Panel 4. Wyzwania i zagrożenia nowego porządku międzynarodowego (s. A2.04)
Moderator: dr hab. Karolina Tybuchowska-Hartlińska

 • prof. UMCS dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uchodźczynie wojenne z Ukrainy w Polsce. Trauma i adaptacja
 • dr hab. Karolina Tybuchowska-Hartlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Rola samorządu lokalnego w rozwiązywaniu kryzysu uchodźców po inwazji rosyjskiej na Ukrainę – wyzwania i zagrożenia
 • dr Michał Dąbrowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,  Wprowadzenie sankcji jako przykład procesu deinstytucjonalizacji porządku międzynarodowego z perspektywy nadgranicza polsko-białoruskiego
 •  dr Diana Mościcka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przedsięwzięcia profilaktyczno-informacyjne polskiej Policji realizowane z uchodźcami z Ukrainy
 • Igor Rapicki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szantaż żywnościowy jako element polityki zglobalizowanego świata, na przykładzie wojny w Ukrainie

Panel 5. Poland-Pakistan Relations: Historical Perspectives and Contemporary Collaborations (s. B0.07/MS TEAMS)
Moderator: dr Asghar Ali Dashti

  • dr Asghar Ali Dashti, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Beyond Mountains and Skies: Building Bridges of Friendship and Mutual Understanding Between Pakistan and Poland
  • dr Faisal Javaid, Sabeen Azam, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, The Trajectory of Peace Prosperity and Polity A Comparative Study of Poland and Pakistan
  • dr Zahid ul Hassan, Sitare e Imtiaz,  Tamgha e Imtiaz, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Pakistan-Poland Strategic Relations Through the History
  • Muhammad Ismail, Karakorum International University, Dynamics of Poland-Pakistan Relations: Historical Perspective and Contemporary Challenges in the 21st Century
  • Shafiqat Rasool, International Islamic University in Islamabad, Cultural Convergence: Uniting Poland and Pakistan Through People-to-People Engagement

Panel 6. Zagrożenia militarne i pozamilitarne w obliczu kształtowania się nowego porządku międzynarodowego  (s. A2.02/MS TEAMS)
Moderator: dr Piotr Lotarski

 • dr Justyna Olędzka, Uniwersytet w Białymstoku, Miejsce Białorusi w systemie bezpieczeństwa regionalnego w latach 2020-2024
 • dr Piotr Lotarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zaangażowanie sił pokojowych ONZ w rozwiązywanie konfliktu arabsko-izraelskiego. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy
 • dr Tomasz Gajowniczek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zagrożenia cybernetyczne w kształtującym się nowym porządku światowym
 • mgr Karolina Pirianowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Represje polityczne na Białorusi jako wyzwanie dla bezpieczeństwa regionalnego


DZIEŃ 2: 12 CZERWCA 2024 (11.00-14.00)

Panel 7. Military and  Non-Military Threats in the Face of the Establishment of the New International Order (s. A2.03/MS TEAMS)
Moderator: dr Muhammad Arif

 • dr Muhammad Arif, Khushboo Farid, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Nanotechnologies and AI Weapons: Evaluating Military and Non-Military Threats in the New International Order and Global Power Relations
 • dr Amina Khan, Institute of Strategic Studies in Islamabad, The Rise of Transnational Terrorist Groups and their Impact on the Global Order
 • dr Syed Sibtain Hussain Shah,  National University of Modern Languages in Islamabad, The Resurrection of Militant Groups in Afghanistan: Evaluating the Role of Non-State Actors in the New International Order (2021-2024)
 •  Muhammad Faisal Sadiq, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Non-Traditional Maritime Security in Global South and Challenges for ‘Blue Order’: Connecting the Dots
 • Zurab Bezhanishvili, International Community for Georgia Development and the Progress, Navigating the Post-Global Landscape: Challenges, Threats, and Strategies for the New International Order


Panel 8.
Challenges Facing Regional Powers in the Face of the Formation of a New International Order (s. A2.04/MS TEAMS)
Moderator: dr Magdalena Kumelska-Koniecko

 • prof. dr Murat Aslan, Hasan Kalyoncu University, Mending the Negative Patterns in Alliance Dynamics: The Turkish-American Re-Normalization
 • dr Tunç Demirtaş, Mersin University of Mersin,  Israel’s Post-Arab Spring Security Architecture: Realigning Strategies in East Africa
 • dr Kaan Devecioglu, Center for Middle Eastern Studies, The Global Competition and Cooperation at the Bab-el-Mandeb Strait and Türkiye’s Strategy (2011 – 2021)
 • dr Hazar Vural Jane, dr Murat Jane, İstanbul Aydın University,  Türkiye’s Role in the Resolution Process of International Problems and Crises: The Case of Antalya Diplomacy Forum
 • dr Magdalena Kumelska-Koniecko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, The War in Gaza: Gamechanger of the New Order in the Middle East?


Panel 9. The Impact of the US-China-Russia Rivalry on the Architecture of International Security at the Global and Regional Levels (s. A2.02/MS TEAMS)
Moderator: prof. UWM dr hab. Krzysztof Żęgota

 • prof. dr Zeynab Farhadi, Hong Kong Chu Hai College, The Belt and Road Initiative: A Strategic Tool Reshaping China's Role in the International Order
 • prof. dr Manzoor Khan Afridi,  International Islamic University in Islamabad, Belt and Road Initiative: Navigating between Interdependence and China's Global Strategy
 • prof. UWM dr hab. Krzysztof Żęgota, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pakistan and Southern Asia in Foreign and Security Policy of the Russian Federation
 • dr hab. Degefe Gemechu,Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, US, China, and Russia Rivalry in Selected African States in the Context of the New World Order: Implication of Peace and Stability
 • dr Robert Czulda, Uniwersytet Łódzki, China's Growing Military Presence in the South Pacific - Implications for Indo-Pacific and Global World Order

Panel 10. The New International Order as a Chance for the Development of the Global South Countries (s. A2.04/ MS TEAMS)
Moderator: dr Khalid Rahman

 • dr Safdar Sohail, Human Civilizations: From Ethnocentrism to Inclusive Socio-Political Structures
 • dr Syed Tahir Hijazi, MY University, Toward an Equitable Financial Governance: Global South as the Engine of International Economic Growth
 • dr Fang Du Sichuan University, Multilateral Mechanisms and Alliances for Inclusive Development
 •  Brig. Said Nazir (rtd.), Security Analyst, Alternate Security Frameworks for a Peaceful World

Panel 11. The New International Order as a Chance for the Development of the Global South Countries (s. A2.03/MS TEAMS)
Moderator: dr Mamnoon Ahmed Khan

 • dr Amir Ahmed Farooqui, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, Systematic Deprivation and New Economic order: Pouring Skilled Workers and Educated Youngsters from Periphery to Core
 • dr Noor Fatima, International Islamic University in Islamabad, Global South and Neoliberal Development Strategies: Political Economy Perspective of Policies and crises
 • dr Syed Shuja Uddin, Federal Urdu University Arts, Sciences and Technology,  BRICS PLUS Reshaping a New World Order: A Case Study to Global South
 • Furqan Ahmed, South Asia Research Institute for Minorities, Regional Powers in Transition: Navigating the Challenges and Opportunities of the Evolving International Order
 • Nuzhat Tariq,  Maryam Anwar, Federal Urdu University of Arts, Sciences and Technology, The New International Order as a Chance for the Development of the Global South Countries

Panel 12.  The Impact of the US-China-Russia Rivalry on the Architecture of International Security at the Global and Regional Levels (s. A2.02/MS TEAMS)
Moderator: dr Faisal Javaid

 • dr Maliha Zeba Khan, National University of Modern Languages in Islamabad, Emerging Regional Security Construct of Indian Ocean Region: A Geopolitical Chessboard of the US, China and Russia
 • dr Aswini Kumar, National Chengchi University,  Post-Westphalian Technopolar World Trajectory: Can Governments Navigate Through Challenges, Prospects and Ethics of Neo-Geopolitical Actors?
 •  Yasir Ali, University of Karachi, The Strategic Implications of the Belt and Road Initiative (BRI) for US Interests in South Asia
 • Syed Sabir Muhammad, Air University in Islamabad, Normative Equilibrium in the Emerging Global Order: Sino-US Perceptions on Multilateralism (2013-2023)

 

ADRESY MIEJSC SIECIOWYCH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI KONFERENCJI

CZĘŚĆ KONFERENCJI

ADRES INTERNETOWY

POMOC TECHNICZNA

Ceremonia otwarcia

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk5ZDRhZmItNjlhYi00YWMxLTkzODAtYTMzMjBiOTJlNTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%2259bc1c2b-b1d3-4896-b687-67eca123bf5b%22%7d

Tomasz Gajowniczek
+48 661 972 096

Sesja plenarna:
New World Order Transformation: Challenges and Opportunities”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk5ZDRhZmItNjlhYi00YWMxLTkzODAtYTMzMjBiOTJlNTk4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%2259bc1c2b-b1d3-4896-b687-67eca123bf5b%22%7d

Tomasz Gajowniczek
+48 661 972 096

Panel 1:
„Refleksje nad transformacją porządku międzynarodowego”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNmZjExMmUtOGUyOS00YWY0LWJiMjQtYTBlYmViZWZhYTFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%2293b907f9-577b-4032-ae3a-d8249914723d%22%7d

Maciej Hartliński
+ 48 502 710 307

Panel 5:
„Poland-Pakistan Relations:
Historical Perspectives and Contemporary Collaborations”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlhYjE3MzItM2Q5Yi00MDBkLWJmNzktYzM4Zjg0NTA2MDhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%223078f4be-7031-4c23-bece-6f02309fe787%22%7d

 

Magdalena
Kumelska-Koniecko
+48 608 702 267

Panel 6:
„Zagrożenia militarne i pozamilitarne w obliczu kształtowania się nowego porządku międzynarodowego”

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3AOIYvJGr3tKF9AWuwzISONwbW4oj1bWmLRAGtWkg2S_k1%40thread.tacv2/?groupId=27ac90be-f5fb-4584-b612-6fd3db17fd9d&tenantId=258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b

Piotr Lotarski
+48 603 407 771

Panel 7:
„Military and Non-Military Threats in the Face of the Establishment of the New International Order”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTQ1NmJhNTktMGU4NC00YzcxLTg4YWItZGJjYzQ1NzZiYmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275df096c-8b72-48e4-9b91-cbf79d87ee3a%22%2c%22Oid%22%3a%2217767d57-4dda-4af3-877d-12db07704336%22%7d

Dr Muhammad Arif
+92 333 3252005

Panel 8:
„Challenges Facing Regional Powers in the Face of the Formation of a New International Order”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGVlNzZiZGQtMzhmNC00MWZiLWJmNGQtY2FmMDY1ZmNhZDRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%223078f4be-7031-4c23-bece-6f02309fe787%22%7d

 

Magdalena
Kumelska-Koniecko
+48 608 702 267

Panel 9:
„The Impact of the US-China-Russia Rivalry on the Architecture of International Security at the Global and Regional Levels”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhMzYxMDQtOTQ4NC00OTY1LTk2MDctOWZlZmIxZDRlNGNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22258bd77a-7bbb-44db-855d-0833ab813c1b%22%2c%22Oid%22%3a%221a7e2d4e-8756-44be-b72d-9338f1451d7b%22%7d

Krzysztof Żęgota
+48 505 456 523

Panel 10
„The New International Order as a Chance for the Development of the Global South Countries”

https://us02web.zoom.us/j/81821782263?pwd=1KUa3Cftb3bDYDwaMSDBCUVVkFE8nN.1.

Meeting ID: 818 2178 2263

Passcode: 787102

Faisal Javaid
+92 321 2805379

Shafaq Sarfaraz

Panel 11:
„The New International Order as a Chance for the Developlment of the Global South Countries”

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE1ZGE3NjUtOWM4Yy00Y2E0LThjMDktNjdiOGZjMGEwMzVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275df096c-8b72-48e4-9b91-cbf79d87ee3a%22%2c%22Oid%22%3a%22a2740152-34d9-473b-b876-4b45bff65f13%22%7d

 

Dr Muhammad Arif Khan

+92 333 3252005

Panel 12:
„The Impact of the US-China-Russia Rivalry on the Architecture of International Security at the Global and Regional Levels”

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNjYmVkNmItYmNjNi00ZTRkLTk5NTAtZGQyNjBjMWIwOWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2275df096c-8b72-48e4-9b91-cbf79d87ee3a%22%2c%22Oid%22%3a%2217767d57-4dda-4af3-877d-12db07704336%22%7d

Faisal Javaid
+92 321 2805379