Kwestie organizacyjne

Konferencja odbędzie się 11 i 12 czerwca 2024 roku na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, a wariant uczestnictwa będzie można zadeklarować do 15 maja 2024 r. Językami roboczymi Konferencji będą język angielski oraz język polski.

Konferencję rozpocznie uroczysta sesja inauguracyjna, a po jej zakończeniu rozpoczną się sesje tematyczne.

 

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenia paneli będą przyjmowane do: 20 marca 2024 r.     

Zgłoszenia referatów będą przyjmowane do: 30 kwietania 2024 r.   
Zgłoszenia wariantu uczestnictwa będą przyjmowane do: 15 maja 2024 r.                 
Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konferencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia: https://forms.gle/1TzgovFygwdSEPm17

Zgłoszenia referatu można dokonać wybierając odpowiedni panel oraz niezależnie od opublikowanej listy paneli.
Autorzy_ki zaakceptowanych referatów otrzymają powiadomienie drogą mailową do 10 maja 2024 r.

Kontakt:
W razie pytań prosimy kontaktować się z:
dr Magdaleną Kumelską-Koniecko, e-mail: magdalena.kumelska@uwm.edu.pl
lub
Prof. dr Faisalem Javaid, e-mail: faisal.javaid@fuuast.edu.pk