Panele

  1. Ewolucja porządku międzynarodowego w ujęciach teoretycznych.
  2. Wyzwania i zagrożenia nowego porządku międzynarodowego.
  3. Zagrożenia militarne i pozamilitarne w obliczu kształtowania się nowego porządku międzynarodowego.
  4. Wpływ rywalizacji USA-Chiny-Rosja na architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie: globalnym i regionalnym.
  5. Wyzwania stojące przed mocarstwami regionalnymi w obliczu kształtowania się nowego porządku międzynarodowego.
  6. Nowy porządek międzynarodowy jako szansa rozwoju państw Globalnego Południa.
  7. Rola aktorów pozaństwowych w kształtowaniu nowego porządku międzynarodowego.

* Dodatkowo w ramach konferencji zaplanowano dwa panele poświęcone specyfice dwustronnych relacji między Polską a Pakistanem:

  1. Stosunki Polska-Pakistan: Przeszłość i teraźniejszość.
  2. Współpraca Polsko-Pakistańska w obszarze kultury jako pomost w zacieśniania relacji między państwami i narodami.