Spotkanie z przedstawicielami placówek współpracujących z Wydziałem Nauk Społecznych w Olsztynie

Spotkanie

W dniu 10 kwietnia o godz. 12.00 w sali Rady Wydziału przy ul. Żołnierskiej 14 odbyło się spotkanie z władzami i przedstawicielami placówek, z którymi na różnych polach współpracuje Katedra Pedagogiki Specjalnej i Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Placówki i instytucje, których reprezentanci uświetnili niniejsze spotkanie to: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, Zakład Karny w Barczewie, Zakład Karny w Iławie, Areszt Śledczy w Olsztynie, Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie, Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „KOŁO” w Olsztynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena w Olsztynie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” w Olsztynie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostródzie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  „KOŁO” w Ostródzie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „KOŁO” w Nidzicy, Zespół ds. pieczy zastępczej, wspierania rodziny i organizowania pomocy instytucjonalnej i środowiskowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, Zakład Poprawczy w Barczewie, Komenda Wojewódzka  Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku, Świetlica Terapeutyczna nr 1 w Olsztynie, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” i inni.

Goście zostali przywitani przez przedstawicieli władz Wydziału: Dziekana WNS, dra hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM oraz Prodziekana ds. Kształcenia i Rozwoju, dra Cezarego Kurkowskiego. Dziekan przedstawił zebranym osobom prezentację na temat Wydziału Nauk Społecznych, jego struktury, kadry i planów rozwoju. Podkreślił jak ważna dla nauki jest współpraca z praktyką, dostrzegając przy tym jej znaczenie dla samych studentów, którzy w placówkach nabywają kompetencji, jak i dla pracowników naukowych, którzy zdobywają w nich wartościowy materiał do badań. Do podziękowań dołączyła się Pani Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej prof. dr hab. Elżbieta Łuczak, prof. zw. która podkreśliła także istotę i wagę współpracy środowiska akademickiego z różnymi placówkami i instytucjami. Natomiast dr Beata Adrjan - Wydziałowa Koordynatorka Praktyk - przybliżyła zebranym podstawowe zasady i priorytety jakimi kieruje się Wydział w zakresie organizowania  praktyk studenckich.

Goście otrzymali od Dziekana WNS specjalnie przygotowane pisemne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wydziałowe upominki. Po części oficjalnej przy kawie i słodkościach był czas na luźną rozmowę pracowników Katedr z przedstawicielami placówek.