Serdecznie gratulujemy!

M. C-G.

Z wielką radością informujemy, że książka dr hab. Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun, prof. UWM z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych została wyróżniona w XVIII edycji konkursu o Nagrodę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk za prace naukowe z zakresu pedagogiki społecznej. Książka nosi tytuł „Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny” i została wydana w 2020 roku.

Jak pisze dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM „książka jest autorską próbą włączenia do rozważań z zakresu pedagogiki społecznej szeroko rozumianej idei upodmiotawiania, upełnomocniania potencjałów ludzkich oraz sił społecznych. Treści zawarte w pracy ukazują obszary rozumienia podmiotowości istotne dla kształtowania się asystentury rodziny w pracy socjalno-wychowawczej, która z perspektywy pedagogiki społecznej jest ujmowana jako aktywność pomocowa oraz wspierająca rozwój jednostki, grupy, społeczności i której towarzyszy ulepszanie oraz przekształcanie środowiska”.

Fragment recenzji wydawniczej: „Monografia Małgorzaty Ciczkowskiej-Giedziun jest ważnym i potrzebnym przedsięwzięciem badawczym pokazującym działania pomocowe asystentów rodziny. Autorka koncentruje się na fundamentalnych pytaniach o podmiotowość asystenta i podmiotowość rodziny w relacjach zawodowych. Nie poprzestaje jednak na formalnoprawnych wymaganiach odnoszących się do nowych modeli pracy socjalnej w społeczeństwach demokratycznych. Swoim poszukiwaniom nadaje nowatorski charakter. Rozwija i redefiniuje zagadnienie podmiotowości. Odsłania szeroką uwspólnioną przestrzeń uprawnień socjalnych rodziny oraz jej praw do wolności i wyboru. Konkluzją wielowątkowych, rozbudowanych analiz jest społeczno-pedagogiczny obraz asystentury rodziny jako specyficznej organizacji uczącej się. Podmiotowość w pracy socjalno-wychowawczej z rodziną. Studium fenomenograficzne doświadczeń asystentów rodziny to solidna, zwarta, klarowna, a co najważniejsze – ciekawa lektura adresowana do szerokiego grona praktyków i teoretyków zajmujących się pracą socjalno-wychowawczą z rodziną i upełnomocnieniem zawodu asystenta rodziny”. Z recenzji prof. dr hab. Barbary Smolińskiej-Theiss

Książka dostępna jest m.in. na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: https://www.impulsoficyna.com.pl/socjologia/2201-1638-podmiotowosc-w-pracy-socjalno-wychowawczej-z-rodzina.html#/27-wersja_ksiazki-ksiazka_drukowana_papierowa

 

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!