Reportaż z działalności Koła Naukowego Mediów Edukacyjnych

Reportaż z działalności Koła Naukowego Mediów Edukacyjnych

Koło Naukowe Mediów Edukacyjnych od pięciu lat aktywnie zajmuje się organizowaniem zajęć dla dzieci z Bukwałdu, Brąswałdu i Barkwedy, trzech wsi położonych niedaleko Dywit. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci (poznawcze, artystyczne) a także umiejętności społeczne, komunikacyjne związane z budowaniem relacji w grupie rówieśniczej, wzmacnianiem poczucia wartości, przezwyciężaniem trudności charakterystycznych dla dzieci z małych  środowisk wiejskich. W zajęciach i organizowanych przez nas wydarzeniach (Andrzejki, Mikołajki, Bale karnawałowe, warsztaty, festyny rodzinne) uczestniczą także Rodzice i Dziadkowie, przyczyniamy się w ten sposób do aktywizacji i integracji wsi. Uczestnicząc w działalności Kola mamy możliwość rozwijania naszych kompetencji zawodowych, przygotowujemy się intensywnie do zawodu pedagoga.

W  2018 roku w prowadzenie zajęć włączyli się studenci trzeciego roku Pedagogiki Opiekuńczej. W ramach zajęć „Projekty w pedagogice opiekuńczej”, pod opieką  dr hab. Elżbiety Wołodźko, która jest także opiekunem Koła Naukowego Mediów Edukacyjnych. Studenci organizowali zajęcia w dwóch wsiach: w Barkwedzie i Brąswałdzie,  działając we współpracy z Sołectwami oraz Fundacją „Prymus”, z siedzibą w Bukwałdzie.

Pierwszy z projektów  „Wszyscy jesteśmy równi” miał na celu budowanie atmosfery tolerancji w grupie, uwrażliwienie dzieci na zagadnienie niepełnosprawności, kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz innych ludzi, a także zachęcać do otwierania się na kontakty z innymi. Na zajęciach dzieci miały okazje  zapoznać się   z językiem migowym, a później praktycznie nauczyć się kilku zwrotów w tym języku. Następnie dzieci podczas zabaw miały okazję przekonać się, z jakimi trudnościami borykają się osoby głuchonieme oraz niewidzące.

Kolejny projekt „Podróże małe i duże- poznajemy największe kontynenty” dotyczył zapoznania dzieci z elementami kultur trzech kontynentów: Europy, Azji, Afryki. Projekt miał na celu pobudzenie w dzieciach przynależności do świata, kontynentu jak i własnego kraju. Na zajęciach dzieci poznawały obyczaje i kulturę poszczególnych krajów europejskich, krajów azjatyckich, plemion afrykańskich. Nauczyły się zabaw, w które bawią się dzieci z innych kontynentów,  wykonywały prace artystyczne inspirowane poznawanymi kulturami (rysunki, origami).

Następne projekty dotyczyły tematyki  Andrzejkowej i Świątecznej - z racji organizacji zajęć w czasie andrzejkowym i świątecznym. Realizowane były w świetlicy w Brąswałdzie, w Barkwedzie, w Domu dla Dzieci w Parku  oraz w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży na  ulicy Wiecherta. Dzieci mogły wykazać się kreatywnością podczas lania wosku czy wykonywania ozdób świątecznych, ozdabiania choinki czy lukrowania pierników. Miały okazję do spotkania św. Mikołaja, od którego otrzymały drobne podarunki - pod warunkiem, że były grzeczne!