Relacja z Seminarium historycznego pt. „Meandry przeszłości Kortowa”

Meandry przeszłości Kortowa

W dniu 8 maja 2019 roku w ramach obchodów XX-lecia UWM odbyło się seminarium historyczne pt. „Meandry przeszłości Kortowa”. Seminarium zostało zorganizowane w Auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Żołnierskiej 14. Projekt seminaryjny przygotowały studentki II roku studiów stacjonarnych II stopnia, kierunku pedagogika, specjalność wczesna edukacja Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Kierownika Katedry Dydaktyki i Historii Wychowania dr hab. Joannę M. Garbula, prof. UWM uczestników, studentów i pracowników WNS oraz zaproszonych uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie wraz opiekunami. Słowa powitania do zgromadzonych skierowała Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM oraz Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM i Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. ­­UWM.

W merytorycznej części seminarium Studentki zaprezentowały sylwetki uczonych – obecnych patronów kortowskich ulic m.in.: Michała Oczapowskiego, Benedykta Dybowskiego, Romana Prawocheńskiego, Czesława Kanafojskiego, Kurta Obitza. Wyjaśniły skąd wzięła się nazwa Plac Cieszyński.

Seminarium podsumowała dr hab. Joanna M. Garbula, prof. UWM oraz nauczycielka i uczeń ze wspomnianej szkoły. Na zakończenie wszystkim Studentkom – Prelegentkom oraz uczniom dr Kinga Lisowska i dr Aldona Zakrzewska wręczyły upominki.