„Psychologia na co dzień - fakty i mity” – czyli przykład wzajemnego wspierania się w procesach uczenia

Fakty i mity

W dniach 25-29 stycznia na Facebooku Akademickiego Centrum Wsparcia UWM Empatia miała miejsce inicjatywa „Psychologia na co dzień – fakty i mity”, w której wzięli udział studenci pedagogiki naszego wydziału w ramach zajęć z psychologii. Wydarzenie polegało na tym, że każdego dnia rano publikowany był post, w którym można było znaleźć ankietę dotyczącą jednego, wybranego zagadnienia z zakresu współczesnej psychologii. Chętne osoby mogły zagłosować, wskazując, czy dane sformułowanie ich zdaniem jest faktem czy mitem. Na zakończenie dnia publikowany był materiał przygotowany przez studentów pedagogiki, w którym wskazywano prawidłową odpowiedź i rozwijano tematykę. Zagadnienia zostały wybrane z książki pt. „50 wielkich mitów psychologii popularnej”, której autorami są Scott O. Lilienfeld, Steven Jay Lynn, John Ruscio i Barry L. Beyerstein.

 

Pierwszego dnia studenci zaproponowali zagadnienie: „Czy istnieje syndrom DDA?”. Aż 86,7% uczestników ankiety wskazało, że syndrom Dorosłych Dzieci Alkoholików istnieje. Mit przełamali studenci w swoim materiale, w którym w oparciu o książkę szczegółowo opowiedzieli o popularnym zjawisku psychologicznym.

 

https://www.facebook.com/acwUWM/videos/245355943780418

Kolejny temat dotyczył wyładowywania złości. Studenci zadali pytanie, czy lepiej jest wyładować złość, niż ją tłumić? W tym przypadku również ponad 87% osób wskazało odpowiedź twierdzącą i podobnie jak w poprzednim pytaniu, większość nie miała racji.

 

https://www.facebook.com/acwUWM/videos/300047758202225/

Czy przeciwieństwa się przyciągają? To kolejny interesujący wątek podjęty przez studentów. Tym razem jednak uczestnicy ankiety nie dali się zwieść popularnemu mitowi i w niespełna 77% odpowiedzieli, że NIE. Studenci rozwinęli zagadnienie i przygotowali następujący materiał, który został opublikowany na Facebooku.

 

https://www.facebook.com/acwUWM/videos/949953572480269/

Czwartego dnia podjęte zostało zagadnienie dotyczące samobójstw i tego, czy popełniają je tylko osoby ogarnięte głęboką depresją. Wszyscy uczestnicy ankiety zgodnie wskazali na prawidłową odpowiedź, a zatem: NIE. Jest to o tyle ważne, o ile świadomość na temat samobójstw oraz skłonność do autoagresji  to niezwykle ważny temat, w którym jak wskazują studenci w swoim materiale nie ma miejsca na niedomówienia.

 

https://www.facebook.com/acwUWM/videos/774120253235697/

Ostatni wybrany temat odnosił się do tego, czy sny mają znaczenie symboliczne. W przypadku tego pytania zdania były podzielone niemal pół na pół. Studenci rozwiali jednak wątpliwość, wskazując, że sny są po prostu efektem aktywności naszego mózgu, powstają na skutek odmiennego, niż w czasie czuwania, działania różnych neuroprzekaźników, a z symboliką nie mają nic wspólnego.

 

Prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz podkreśla, że z jednej strony podjęta akcja posiada sens edukacyjny. Studenci przygotowując materiały, porzerzali swoją wiedzę, sprawdzali, na ile potoczne przekonania mają swoje naukowe potwierdzenie, zgłębiali tym samym zaganienia związane z funkcjonowaniem człowieka. Odbywało się to w niezwykle ciekawy sposób, ponieważ studenci dzielili się efekatami swoich dociekań w obszarze psychologii z innymi, zachęcając do pochylenia się nad wywołanymi zagadnieniami. Można więc wskazć, że działanie to jest doskonałym przykładem wzajemnego wspierania się w procesach uczenia. Z drugiej strony celem inicjatywy było również wyjście naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu różnymi zjawiskami psychologicznymi. Ludzie na co dzień, szczególnie teraz w dobie pandemii, doświadczają wielu problemów, często potrzebują wsparcia. Pomoc tę stara się nieść również Empatia, podejmując m.in. tego typu akcje i angażując społeczność akademicką.

Zachęcamy do śledzenia innych wydarzeń prowadzonych przez członków ACW Empatia: https://www.facebook.com/acwUWM