Prof. Dorota Klus-Stańska gościem trzeciego seminarium naukowego zorganizowanego w Instytucie Nauk Pedagogicznych WNS

Seminarium

26 marca odbyło się trzecie seminarium naukowe zorganizowane przez prof. Marzennę Nowicką w Instytucie Nauk Pedagogicznych. Tym razem swoją obecnością zaszczyciła prof. Dorota Klus-Stańska z Uniwersytetu Gdańskiego, która wygłosiła wykład pt. „Między potocznością a świadomością paradygmatu dydaktycznego”. Inspiracją do zainicjowania spotkania była chęć poznania kontekstów powstania książki „Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce”, która została wydana w 2018 roku przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Stąd też wykład został z jednej strony osadzony wokół osi debaty między potocznością i paradygmatami, a z drugiej strony autorka odwoływała się podczas niego do struktury swojej książki. Jak wskazała: „właśnie w tej strukturze, czy budowanej tą strukturą zawartości wyraża się chyba to, do czego dojrzałam przez wiele lat jako badacz, do tego dostrzeżenia pewnej kondycja dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej”. Prof. Dorota Klus-Stańska starała się więc podczas wykładu wskazać wiele interesujących obszarów, które mogą stanowić źródło inspiracji i rozwoju dla współczesnej dydaktyki.

 

Prof. Dorota Klus-Stańska jest kierownikiem Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Przez wiele lat związana była z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 1994 roku założyła eksperymentalną Autorską Szkołę Podstawową "Żak" w Olsztynie, którą prowadziła do 2002 roku. Jest również inicjatorką i redaktor naczelną czasopisma naukowego „Problemy Wczesnej Edukacji”/ Issues in Early Education. Swoje badania koncentruje wokół dydaktyki, pedagogiki wczesnoszkolnej i pedeutologii. Zajmuje się przede wszystkim eksploracją procesów kształcenia w szkole i analizą barier wytwarzanych przez szkołę w rozwoju uczniów. Prowadzi badania w tym kierunku zarówno w szkołach polskich, jak i zagranicznych (Wielka Brytania, Szwajcaria, Holandia, Australia).

Fot. Archiwum konferencji „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”

Jest autorką i redaktorem naukowym ponad 20 książek oraz 160 artykułów i rozdziałów w książkach. Wśród nich można wyróżnić:

- Adaptacja szkolna siedmiolatków (1994),

- Konstruowanie wiedzy w szkole (2000),

- Światy dziecięcych znaczeń (red.) (2004),

- Sensy i bezsensy wczesnej edukacji (wspólnie z prof. Marzenną Nowicką) (2005),

- Dokąd zmierza polska szkoła? (red.) (2008),

- Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania (red.) (2009),

- Paradygmaty współczesnej dydaktyki (red.) (2009),

- Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń (2010),

- (Anty)edukacja wczesnoszkolna (red.) (2014).

Zapis spotkania z prof. Dorotą Klus-Stańską jest dostępny w plikach zespołu Instytutu Nauk Pedagogicznych WNS w MSTeams.