Pokazy filmów „Prison Movie” na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Pokazy filmów „Prison Movie” na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Z inicjatywy Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej 20 listopada br., w ramach szerzenia idei Festiwalu IFF „Prison Movie”, po raz kolejny w auli Wydziału Nauk Społecznych, odbyły się pokazy filmów o tematyce penitencjarnej.

Na zaproszenie dr. hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM dziekana WNS oraz prof. dr hab. Elżbiety Łuczak, prof. zw. kierownika Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej w przeglądzie filmów  udział wzięli: ppłk Elżbieta Jankowska, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz por. Gaweł Gałdziński, dyrektor Aresztu Śledczego w Olsztynie. Program pokazu filmów przygotował mjr Jarosław Witek, rzecznik prasowy olsztyńskiego więziennictwa.

Od początku festiwalu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2013 r. zaprezentowano ponad 80 filmów z Polski oraz z innych krajów: USA, Kolumbii, Łotwy, Węgier, Słowacji, Izraela, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Serbii.

W bieżącym roku nadesłano 21 filmów zrealizowanych przez profesjonalnych filmowców oraz amatorów. Wśród prezentowanych dzieł znalazły się  też filmy wykonane przez ludzi znających zagadnienia penitencjarne od środka: wychowawców, psychologów i skazanych.

W trakcie przeglądu pokazano m.in. fragmenty filmów nagrodzonych statuetką „Dobrego Łotra”: zdobywcę nagrody głównej w kategorii filmów profesjonalnych „Niebieski film”, reż. Joanna Kondrat i Dariusz Łukawski, nagrody głównej w kategorii filmów amatorskich „Powroty”, reż. Mirosław Kieliszewski, film nagrodzony za szczególne walory resocjalizacyjne „Świat Sprawiedliwych”, reż. Maciej Słysz, za muzykę do teledysku „W oczekiwaniu”, reż. Andrzej Koryśko oraz najlepszy film zagraniczny „Summer Guard”, reż.  Panu Suuronen (Finlandia).

W organizowanym przeglądzie corocznie licznie uczestniczą studenci wydziału, zwłaszcza kierunku pedagogiki resocjalizacyjnej. Zainteresowanie, zaciekawienie i wrażenia po projekcji wybranych filmów wskazują na coraz większą wrażliwość studentów i znajomość realiów instytucji penitencjarnych. Zdecydowanie pomaga im to w odbiorze poszczególnych obrazów i przesłania filmowego twórców. Swój wkład w dotychczasowych edycjach festiwalu mają przedstawiciele Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej WNS prof. Elżbieta Łuczak oraz dr Jerzy Czołgoszewski, którzy zasiadali w kilku edycjach jury festiwalu.

Tekst i zdjęcia: Jerzy Czołgoszewski