Podsumowanie spotkania Kompas Edukacji

Podsumowanie spotkania Kompas Edukacji

W dniach 27-28 czerwca 2024 roku w Młyny Rothera w Bydgoszczy odbyło się spotkanie Wirtualnego Uniwersytetu Pedagogicznego na żywo zatytułowane Kompas Edukacji.

Organizatorem wydarzenia był prof. Roman Leppert, twórca Akademickie zacisze.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowali i reprezentowały: z Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie - prof. Stanisław Czachorowskii, oraz z Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie - studentka - lic. Laura Trelewicz, doktorantka - mgr Sabina Sokołowska oraz pracowniczki: dr Lidia Bielinis, dr Joanna Dziekońska, dr Anna Godlewska-Zaorska, dr dr Milena Kaczmarczyk - Belferka WNS i dr Bernadetta Olender-Jermacz.

Pierwszego dnia wysłuchali(ły)śmy inspirujących wykładów: 

- Prof. Michała Klichowskiego: "Uczenie się w czasach komercjalizacji neurotechnologii i hakowania mózgu."

- Magdaleny Bigaj: "Higiena cyfrowa w edukacji – co nauka mówi nam o wpływie urządzeń ekranowych na kompetencje kognitywne."

- Prof. Ewy Filipiak: "Koncepcja umysłu, kultury i edukacji – perspektywa Lwa S. Wygotskiego i Jerome S. Brunera. Co z niej wynika dla zmiany edukacji?"

- Prof. Magdaleny Szpunar: "Komunikowanie bez przemocy. O języku serca jako języku włączającym."

- Prof. Piotra Zamojskiego: "Polis i skholē: od logiki produkcji z powrotem ku rzeczy publicznej”.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty tematyczne prowadzone przez: Magdalenę Bigaj na temat higieny cyfrowej, dr. Konrada Ciesiołkiewicza na temat podmiotowości dziecka wobec wyzwań środowiska informacyjnego i mediów cyfrowych, Aleksandry Rodzewicz o  tworzeni skutecznych programów profilaktycznych, Agaty Dawidowskiej i Damiana Jaworka o roli Rzecznika Praw Ucznia oraz Kingi Willim na temat kreatywnego pisania.

Następnine odbyła się premiera książki prof. Michała Klichowskiego "Efekt neuro. Pedagogika i uwodzenie umysłów".

Więcej informacji tutaj: https://wup.edu.pl/wydarzenie/

Fot. Tomasz Czachorowski