Studia podyplomowe

Wydział planuje od października 2019 roku rozpocząć nabór na następujące studia podyplomowe:

  • Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
  • Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Studia podyplomowe w zakresie diagnostyki i terapii psychopedagogicznej