Gdziekolwiek jest człowiek, tam jest powód do dobra: Jubileusz 50-lecia pedagogiki

Jubileusz 50-lecia pedagogiki

W czwartek 12 września 2019 r. w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie świętowano jubileusz 50-lecia istnienia pedagogiki w Uczelni, a więc akademickiego kształcenia pedagogów, budowania naukowego dorobku pedagogiki jako dyscypliny i tworzenia środowiska rozwoju pedagogów. Jubileuszowi towarzyszyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy”, która rozpoczęła się bezpośrednio po uroczystej sesji jubileuszowej i trwała do piątku. Gospodarzem i organizatorem wydarzenia był Wydział Nauk Społecznych, spadkobierca dorobku pedagogicznych jednostek wcześniej funkcjonujących w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej, zaś jego partnerem – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członkowie Komitetu Honorowego wydarzenia: JM Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, jednocześnie mu patronowali, wraz z Komitetem Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Pedagogicznym.

Na uroczystość i konferencję przybyło niemal 300 gości z Olsztyna i z całej Polski. Obecne były władze Uniwersytetu: I zastępca Rektora, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM i prorektor ds. kadr, dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, a także władze regionu i miasta – członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska oraz wiceprezydent Olsztyna Ewa Kaliszuk. W uroczystości wzięli udział rektorzy, dziekani i prodziekani 21 wydziałów pedagogicznych z całej Polski – od Wrocławia, Poznania i Lublina po Szczecin, Warszawę, Toruń i Białystok –  oraz 12 dziekanów i prodziekanów z UWM, władze: Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN wraz z przewodniczącym prof. Bogusławem Śliwerskim (UŁ), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego wraz z prof. Joanną Madalińską-Michalak (UW), Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego i Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z Olsztyna,władze pozostałych olsztyńskich Uczelni, przedstawiciele współpracujących z Wydziałem Nauk Społecznych instytucji oraz emerytowani i obecni pracownicy Wydziału, a także uczestnicy konferencji i XXXIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów, organizowanej przez KNP PAN, a którą Wydział gościł od poniedziałku w Łańsku. Zgromadzili się wszyscy Ci, którzy przyczynili się do powstania, rozwoju, budowania dorobku i osiągnięć olsztyńskiej pedagogiki, oraz Ci, którzy ten rozwój wspierają.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM w swoim wystąpieniu powitalnym podkreśliła, iż tak dużego spotkania pedagogów w Olsztynie nie było od czasów IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, który odbył się w Kortowie w 2001 roku, i zwróciła się do uczestników uroczystości: „Państwa obecność odczytuję jako wyraz szacunku dla dorobku naszego środowiska, zarówno dla dokonań naszych Mistrzów, jak i naszej codziennej pracy. I w imieniu społeczności pedagogów WNS bardzo za to dziękuję”. Pani dziekan podsumowała również dokonania pedagogów w okresie tych pięćdziesięciu lat wyrażając przekonanie, iż to, czego dokonali, na zawsze wpisało się w rozwój „naszej Alma Mater - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, naszego miasta – Olsztyna oraz naszego regionu – Warmii i Mazur”. Zwróciła się również do pracowników WNS z prośbą o odpowiedzialne rozwijanie dorobku poprzednich pokoleń i umacnianie pedagogiki w Uniwersytecie.

Podczas uroczystości wyróżniono osoby, które wniosły największy wkład w dotychczasowy rozwój uniwersyteckiej pedagogiki. JM Rektor prof. Ryszard Górecki przyznał nagrody byłym dziekanom Wydziału Nauk Społecznych z okresu XX-lecia istnienia Uniwersytetu: prof. Andrzejowi Olubińskiemu, dr hab. Małgorzacie Suświłło, prof. UWM i dr. hab. Sławomirowi Przybylińskiemu, prof. UWM. Nagrody Prezydenta Olsztyna – statuetki Jakubka, zostały wręczone przez wiceprezydent Olsztyna Ewę Kaliszuk osobom, które przez wiele lat kierowały rozwojem pedagogiki w Wyższej Szkole Nauczycielskiej, potem w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, i które są najdłużej związane ze środowiskiem pedagogów w Uczelni: doc. dr. Andrzejowi Rutkowskiemu, który obejmował władzę dziekańską w 1969 r., prof. Józefowi Górniewiczowi, byłemu prorektorowi WSP i byłemu rektorowi UWM, dr. hab. Eugeniuszowi Łapińskiemu, który był dziekanem przez 12 lat, również podczas utworzenia UWM w 1999 r. oraz prof. Henrykowi Mizerkowi, pedagogowi nieprzerwanie pracującemu w Uczelni od czterdziestu lat.  

Z okazji Jubileuszu przygotowane zostały okolicznościowe medale, które patronom obchodów jubileuszowych, przedstawicielom akademickich środowisk z całej Polski oraz emerytowanym i obecnym pracownikom aktywnie pracującym na rzecz rozwoju pedagogiki w Uniwersytecie wręczyli dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM oraz przedstawiciel pedagogów w Kolegium Rektorskim, prorektor ds. kadr dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM. Na rewersie medali zamieszczono cytat z Seneki Młodszego: Ubicumque homo est, ibi beneficii locus est (Gdziekolwiek jest człowiek, tam jest powód do dobra). Ta sentencja stała się przesłaniem całej uroczystości i mottem podziękowań dla nagrodzonych,  którzy to dobro wnoszą.

Zaproszeni Goście, składając na ręce Pani Dziekan gratulacyjne listy, noty, adresy, oraz wręczając okolicznościowe prezenty i kwiaty, życzyli dalszego, dynamicznego rozwoju pedagogiki w Uniwersytecie. Po uroczystości na Jubilatów i ich Gości czekał obiad wraz z urodzinowym tortem.

 Nota historyczna. W 1969 roku powołano Wydział Pedagogiczny w strukturze Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie, 5 lat później przekształconej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Trzydzieści lat później olsztyńska pedagogika uniwersytecka, na skutek połączenia w 1999 r. szkół wyższych, w których była obecna, stała się kontynuatorką tradycji akademickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej, wcześniej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, w której od lat sześćdziesiątych funkcjonował Zakład Pedagogiki, później przekształcony w Instytut Nauk o Wychowaniu. Szczegóły rozwoju akademickiej pedagogiki, wraz z jej stanem obecnym, zostały przedstawione w dwutomowej publikacji okolicznościowej: Ostrouch-Kamińska J., Pulińska U., Radziszewska M. (red.), 50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Księga Jubileuszowa, Wyd. UWM, Olsztyn 2019; Pulińska U., Radziszewska M., 50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Narodziny – konteksty – wyzwania, Wyd. UWM, Olsztyn 2019.

Informację przygotowała dr Beata Adrjan