Frankowiak Joanna

Joanna Katarzyna Frankowiak,
doktor, adiunkt, Żołnierska 14/pok. 135/524 6272
j.frankowiak@gmail.com
http://www.stopmanipulacji.info/

PRZEBIEG PRACY NAUKOWEJ

2013: wyróżniona rozprawa doktorska/ UWM, Udział młodzieży w programie profilaktycznym a jej podatność na działanie grup psychomanipulacyjnych, prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula

2009: Studia Podyplomowe z zakresu Profilaktyki i Terapii Uzależnień/ UWM

2005: (lic.) Dziennikarstwo i komunikacja społeczna/ UWM, Plakat jako instrument komunikowania w kampanii promocyjnej, dr Arkadiusz Dudziak

2004:  (mgr) Politologia/UWM, Wybrane metody i techniki psychomanipulacyjne stosowane przez sekty, prof. dr hab. Józef Wajszczyk

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

„doskonale Niedoskonali” – odpowiedź studentów na kult wirtualnego piękna, [w:] Zagrożone człowieczeństwo pod red. K. Białobrzeskiej i C. Kurkowskiego Kraków 2012, ISBN 978-83-7850-123-7;

Fenomen działalności Sun Myung Moona, [w:] Sekty. Społeczne i prawno-polityczne aspekty zjawiska, pod red. I. Kamińskiego i M. Płodowskiego, Olsztyn 2009, s. 93-115, ISBN 83-908073-1-9;

Główne właściwości sekt, [w:] Sekty. Obrona czy tolerancja?, pod red.I. Kamińskiego i M. Płodowskiego, Toruń - Olsztyn 2008, s. 38-44  ISBN 83-908073-8-6;

Hasła: Cenzura, Despotyzm, Dyktatura, Erystyka, Kult Jednostki, w: „Mały słownik politologii”, pod red. S. Opary i Zespołu, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007 ISBN: 9788374417808;

Ile kosztuje szczęście?, [w:] „Sekty i Fakty” 2009 nr 38/39, s. 28-29 ISSN 1506-719X;

Metody i techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty „Świątynia Ludu”, [w:] „Kultura i Edukacja” 2009 nr 3(72), s. 38-52 ISSN 1230-266X;

Mity i uproszczenia dotyczące działalności sekt, a także środowisk zajmujących się problematyką funkcjonowania tego typu grup, materiały z konferencji „Człowiek w sieci zniewolonych dróg”, Pułtusk, 2007, s. 53-59 ISBN: 83-89709-54-4;

Podatność osobista jako kluczowe pojęcie profilaktyki zagrożenia ze strony grup psychomanipulacyjnych, [w:] Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, pod red. D. Grzesiak-Witek i P. Witek, Stalowa Wola-Sandomierz 2010, s. 219-242; ISBN 978-83-61307-41-9;

Polaryzacja poglądów dotyczących funkcjonowania grup kultowych jako przyczyna trudności prowadzenia skutecznej profilaktyki, [w:] Naukowe Forum Pedagogów: Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego. Konteksty społeczne, pod red. D. Wajsprych, Kraków 2010, s. 131-140; ISBN 978-83-89067-53-1, ISDN 978-83-7587-374-0;

Profilaktyka podatności na działanie sekt. Teoria i propozycje praktycznych rozwiązań, [w:] Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty. Analiza psychologiczna i prawna, pod red. M. Gajewskiego, Kraków 2011, s. 149-177; ISBN 978-83-7614-035-3;

Sekty – etiologia powstawania i rozwoju, „Nowa Szkoła” 2008 nr 4(662), s. 42-48 ISSN:0029-537X;

Skala Poziomu Świadomości dotyczącej Funkcjonowania Grup Psychomanipulacyjnych jako narzędzie profilaktyki podatności na działanie tzw. sekt, [w:] Grupy kultowe. Uwarunkowania społeczne, pod red. M. Gajewskiego, Kraków 2012, s. 171-196; ISBN 978-83-7767-109-2;

Specyfika pojęcia sekta, [w:] Sekty. Obrona czy tolerancja?, pod red.I. Kamińskiego i M. Płodowskiego, Toruń - Olsztyn 2008, s. 18-22 ISBN 83-908073-8-6;

Sylwetka Jima Jonesa- architekta największego samobójstwa w najnowszej historii, „Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia KUL Jana Pawła II”, 2008 nr 15 (2/2008), s. 88-99 ISSN 1734-6614;

„Zostań sobą” – program profilaktyczny zmniejszający podatność na działanie grup psychomanipulacyjnych, [w:] Sekty i nowe ruchy religijne – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, pod red. I. Kamińskiego, P. Chrzczonowicza, Toruń 2012, s. 156-178, ISBN 978-83-63454-03-6.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Controversies on cults (Kontrowersje wokół sekt), zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2011, Wystąpienie na temat: Zagubieni z kompasami w rękach: dylematy profilaktyków (Lost with Compasses in Their Hands: Preventive Dilemmas);

Zagrożone człowieczeństwo, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej UWM w Olsztynie, Stare Jabłonki 2011, wystąpienie na temat: „doskonale Niedoskonali“ – odpowiedź studentów na kult wirtualnego piękna.

Sekty – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, zorganizowana przez Katedrę {Rawa Karnego i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu 2009, Toruń, wystąpienie na temat: „Zostań sobą” – program profilaktyczny zmniejszający podatność na  działanie grup psychomanipulacyjnych.

Naukowe Forum Pedagogów: Przezwyciężanie zamkniętego kręgu ubóstwa kulturowego, zorganizowana przez OSW im. Józefa Rusieckiego, Olsztyn 2009, wystąpienie na temat: Polaryzacja poglądów dotyczących funkcjonowania grup kultowych jako przyczyna trudności prowadzenia skutecznej profilaktyki;

Sekty – prawne i społeczne aspekty zjawiska, zorganizowana przez The European Law Students Association ELSA Olsztyn 2008, wystąpienie na temat: Techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty „Świątynia Ludu”.

Człowiek w sieci zniewolonych dróg, zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007, wystąpienie na temat: Mity i uproszczenia dotyczące działalności sekt, a także środowisk zajmujących się problematyką funkcjonowania tego typu grup.

Szkoła wobec destrukcyjnych sekt, zorganizowana przez W-M ODN w Elblągu oraz Centrum Informacji o Sektach i Kultach „Quo Vadis” w Olsztynie, Delegatura Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu 2007, wystąpienie na temat: Techniki manipulacji jako instrumenty werbunku i uzależnienia od sekt.

Sekty - droga rozwoju czy niebezpieczny eksperyment?, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przy współpracy Centrum Informacji o Sektach i Kultach „Quo Vadis” w Olsztynie, Olsztyn 2006, wystąpienie na temat: Mity i stereotypy na temat sekt.

INNE DOKONANIA/DZIAŁALNOŚĆ

2012-2013: Realizacja dwóch edycji akcji „Ciąża bez procentów“ mającej zwracać uwagę na konsekwencje picia alkoholu w trakcie ciąży;

Od 2012: pomoc w koordynowaniu współpracy między Wydziałem Nauk Społecznych UWM w Olsztynie i Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień;

2011: Realizacja wraz ze studentami Pedagogiki szkolnej z animacją kulturalną kampanii „doskonale Niedoskonali”, mającej zwracać uwagę na zgubne skutki kultu wirtualnego piękna;

2010-2011: Realizacja czterech warsztatów pod hasłem „Świadomość uwalnia od manipulacji” adresowanych do studentów UWM w Olsztynie;

2009-2011: Współrealizowanie projektu pod nazwą Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela;

2005-2007: Współrealizowanie w ramach Centrum Informacji o Sektach i Kultach „Quo Vadis” w Olsztynie przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Olsztyn zajęć w ramach programu profilaktycznego mającego na celu przekazywanie wiedzy na temat sekt, adresowanego do uczniów olsztyńskich szkół oraz Zespołu Szkół zawodowych w Lidzbarku Warmińskim;

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Moje zainteresowania oscylują wokół szeroko pojętej profilaktyki społecznej urzeczywistnianej zarówno w ramach instytucji szkolno-wychowawczych, jak i poza nimi. Interesuje mnie realizowanie społecznie przydatnych projektów i ich rzetelna ewaluacja ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania badań w działniu. Uwagę zwraca również zagadnienie możliwości adaptacji aktywności o charakterze animacyjnym do działań profilaktycznych. 

Wiele miejsca w swej pracy naukowej poświęcam także zagadnieniu zapobiegania zgubnym skutkom wpływu społecznego (w tym aktywności grup psychomanipulacyjnych) i pedagogiczno-społecznym aspektom manipulacji.

Aktualnie moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemocy w tym zagadnienia agresji i przemocy rówieśniczej. 

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Animacja w działaniach profilaktycznych

Kompetencje komunikacyjne w pracy animatora

Projektowanie pedagogiczne

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI

członkini Stowarzyszenia Profilaktyków, Animatorów i Streetworkerów „Wachlarz“

INNE ZAINTERESOWANIA/HOBBY

Interesuje mnie zagadnienie wpływu społecznego przybierającego postać manipulacji. Wyrazem tego jest redagowany przeze mnie serwis http://www.stopmanipulacji.info/.

Uwielbiam współpracować przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Czerpię wiele energii i satysfakcji ze wspólnego pokonywania pojawiających się trudności. 

W wolnych chwilach, których nie ma zbyt wiele sięgam po biografie ciekawych ludzi i po książki dotyczące kultury Azji marząc o orientalnych wojażach.