Seminaria eksperckie poświęcone dyskusji nad możliwymi odpowiedziami pracy socjalnej na wyzwania zmieniającego się społeczeństwa

Szanowne Ekspertki i Szanowni Eksperci,

Zgodnie z obietnicą chcielibyśmy serdecznie zaprosić na kolejne z serii seminariów eksperckich poświęconych dyskusji nad możliwymi odpowiedziami pracy socjalnej na wyzwania zmieniającego się społeczeństwa, a w szczególności na radykalizację i polaryzację społeczną, brak poszanowania dla wartości demokratycznych i przyjmowanie postaw ekstremistycznych czy mowę nienawiści. Spotkanie chcemy zorganizować we *czwartek, 18 lutego, w godzinach 16.00-18:00* w sposób zdalny (link do platformy Zoom prześlemy osobom, które zadeklarują zainteresowanie udziałem).

Na najbliższym seminarium chcemy skupić się na dyskusji o stosowanych w Polsce metodach nauczania pracownic i pracowników socjalnych, w kontekście  ich przygotowania do ww. wyzwań. Zależy nam na tym, by taka rozmowa przybliżyła nas do wypracowania pomysłów dotyczących narzędzi, których kształtowanie jest ciągle potrzebne pracownikom socjalnym do skutecznej, ale i bezpiecznej dla siebie, pracy w warunkach zmieniającego się społeczeństwa. Wprowadzeniem do takiej dyskusji będą trzy prezentacje:

(1) Aleksandry Kobylińskiej (podsumowująca analizę Instytutu Spraw Publicznych, dotyczącą programów nauczania na kierunkach uniwersyteckich z zakresu pracy socjalnej);

(2) dr Marcina Boryczko z Uniwersytetu Gdańskiego oraz

(3) dr Anny Koli z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nasza praca jest częścią międzynarodowego projektu “Resilience througheducation for democratic citizenship” <https://pjp-eu.coe.int/en/web/charter-edc-hre-pilot-projects/resilience-through-education-for-democratic-citizenship-rede> (REDE), realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych w programie “Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO)” <http://www.coe.int/disco> Unii Europejskiej i Rady Europy. Razem z partnerami z Austrii i Francji poszukujemy, analizujemy i upowszechniamy innowacyjne metody edukacji pracowników socjalnych oraz trenerów i animatorów pracujących z dorosłymi i młodymi ludźmi (poza systemem edukacji szkolnej). Pierwszym etapem naszej pracy było badanie dotyczące treści prowadzonych obecnie kursów akademickich, na których kształci się

osoby, mające potem wykonywać pracę socjalną. Ostatecznym rezultatem projektu będą natomiast programy szkoleń, wspomagających kształtowanie u takich specjalistów kompetencji pomagających w pracy skierowanej na przeciwdziałanie przyjmowaniu w społeczeństwie postaw radykalnych, ekstremistycznych i antydemokratycznych.

Będziemy zaszczyceni, jeśli dołączycie Państwo do nas na kolejnym seminarium. W przypadku dalszych pytań, prosimy o kontakt. Ze względów organizacyjnych będziemy wdzięczni za *potwierdzenie obecności do wtorku, 16 lutego* (do godz. 12.00) pisząc na adres e-mail:

filip.pazderski@isp.org.pl. Jeśli znacie Państwo osobę lub osoby, które mogą być zainteresowane takim spotkaniem i warto je zaprosić, będziemy zobowiązani za przekazanie im tego zaproszenia.

Prosimy jednocześnie od razu o zarezerwowanie czasu na kolejne seminarium, które planujemy zorganizować tydzień później, tj. 25 lutego. Więcej informacji na temat tego spotkania prześlemy w późniejszym terminie.

A tymczasem pozdrawiam, życząc przy okazji udanego weekendu!

Filip Pazderski
Starszy analityk / Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego
Senior Policy Analyst / Head of the Democracy and Civil Society Programme
Instytut Spraw Publicznych
Institute of Public Affairs
ul. Szpitalna 5 / 22
00-031 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 5564266
fax. (+48 22) 5564262
www.isp.org.pl