O Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

Historia Katedry ma swoje początki w latach 70tych w działalności Katedry Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Od początku Katedra związana była ściśle z edukacją i kształceniem nauczycieli. Pracownicy oprócz wykładanych przedmiotów (psychologia ogólna, wychowawcza, rozwoju, kliniczna) prowadzili prace magisterskie studentów różnych specjalności edukacyjnych. Ponadto wykładali też psychologię na kierunkach niepedagogicznych. Pod obecną nazwa Katedra istnieje od 1 października 2019 r.

Od 1 października 2020 r. KPKRiE prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w dwóch zakresach kształcenia: Psychologia kliniczna i zdrowia oraz Psychologia wychowawcza i szkolna.