Między ideałem a codziennością

Między ideałem a codziennością, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, red. Józef Górniewicz, Olsztyn 2012.

Szkolnictwo wyższe. Przekroje współczesnych problemów

Szkolnictwo wyższe. Przekroje współczesnych problemów,Centrum Badań Społecznych UWM, Katedra Teorii Wychowania UWM, red. Józef Górniewicz, Paweł Piotrowski, Marcin Warmiński, Olsztyn 2013.

Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń

Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, Prace naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, red. Józef Górniewicz, Marcin Warmiński, Paweł Piotrowski, Olsztyn 2013.

Przestrzenie badań edukacyjnych - egzamplifikacje

Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, Prace naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, red. Józef Górniewicz, Olsztyn 2012.

Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian

Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, red. Józef Górniewicz, Olsztyn 2012.

2014 © Copyright - Katedra Teorii Wychowania WNS UWM Olsztyn