Zgłoszenie udziału w konferencji

Dane uczestnika
Dane do faktury VAT
Adres do wysyłki faktury VAT
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez dostarczenie formularza cofnięcia zgody Inspektorowi Ochrony Danych UWM, który można pobrać ze strony: www.uwm.edu.pl/daneosobowe. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w konferencji.