Komitet naukowy

Dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
 
Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
Uniwersytet Szczeciński
 
Prof. dr hab. Wanda Dróżka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
Prof. dr bab. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski, WEiNoE w Cieszynie
 
Prof. dr hab. Roman Leppert
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska
Uniwersytet Gdański
 
Prof. dr hab. Amadeusz Krause
Uniwersytet Gdański
 
Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński
Honorowy Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Uniwersytet Warszawski
 
Prof. dr hab. Zbyszko Melosik
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Prof. dr hab. Bożena Muchacka
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Uniwersytet w Białymstoku
 
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Katolicki Uniwersytet Lubelski
 
Prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Uniwersytet Opolski
 
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch
emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 
Dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 
Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 
Prof. dr hab. Ewa Syrek
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych  Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Łódzki
 
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:
 
Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, przewodnicząca Komitetu Naukowego
 
Prof. dr hab. Józef Górniewicz
Rektor UWM w kadencji 2008-2012
 
Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM
Prorektor ds. kadr, dziekan w kadencji 2016-2018
 
Dr hab. Eugeniusz Łapiński
Dziekan w kadencji 1999-2005
 
Prof. dr hab. Andrzej Olubiński
Dziekan w kadencji 2005-2008, 2008-2012
 
Dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM
Dziekan w kadencji 2012–2016
 
Dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej