Komitet organizacyjny

dr Cezary Kurkowski - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr Magdalena Zmysłowska - Sekreatarz konferencji

dr Beata Adrjan

dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

dr Monika Grochalska

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak

dr Iwona Myśliwczyk

dr Tomasz Nowakowski

mgr Henryk Prus

dr Urszula Pulińska

dr Maria Radziszewska