Zajęcia zdalne - Covid-19

Aktualne informacje dotyczące grup studenckich odbywających zajęcia w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams

Studia stacjonarne

- pedagogika wczesnej edukacji rok 2 II ° od 19.01.2022r. do 28.01.2022r.

Studia niestacjonarne