Terminarz posiedzeń

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018

Semestr zimowy
25 października 2017 r.
22 listopada 2017 r.
13 grudnia 2017 r.
24 stycznia 2018 r.

Semestr letni
21 lutego 2018 r.
21 marca 2018 r.
18 kwietnia 2018 r.
16 maja 2018 r.
20 czerwca 2018 r.