Terminarz posiedzeń

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017

Semestr zimowy
27 września 2016 r.
19 października 2016 r.
16 listopada 2016 r.
21 grudnia 2016 r.
18 stycznia 2017 r. 

Semestr letni
22 lutego 2017 r.
15 marca 2017 r
19 kwietnia 2017 r.
17 maja 2017 r.
21 czerwca 2017 r.