Skład Rady Wydziału

Rada Wydziału Nauk Społecznych UWM

 
Dziekan - Przewodniczący Rady
dr hab. SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM
 
Prodziekani:
dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM
dr hab. Marcin CHEŁMINIAK
dr Cezary KURKOWSKI
 
Profesorowie i doktorzy habilitowani:
 prof. dr hab. JÓZEF GÓRNIEWICZ, prof. zw.
prof. dr hab. ELŻBIETA ŁUCZAK, prof. zw.
prof. dr hab. ANDRZEJ OLUBIŃSKI, prof. zw.
prof. dr hab. MARZENNA ZAORSKA, prof. zw.
prof. dr hab. ARKADIUSZ ŻUKOWSKI, prof. zw.
prof. dr hab. MAREK SOKOŁOWSKI, prof. zw.
dr hab. URSZULA BARTNIKOWSKA, prof. UWM
dr hab. SELIM CHAZBIJEWICZ, prof. UWM
dr hab. BOŻENA DOMAGAŁA. prof. UWM
dr hab. JOANNA GARBULA, prof. UWM
dr hab. KRZYSZTOF GŁADKOWSKI, prof. UWM
dr hab. EWA KANTOWICZ, prof. UWM
dr hab. HANNA KĘDZIERSKA, prof. UWM
dr hab. BEATA KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, prof. UWM
dr hab. MAREK MELNYK, prof. UWM
dr hab. HENRYK MIZEREK, prof. UWM
dr hab. MARZENNA NOWICKA, prof. UWM
dr hab. MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO, prof. UWM
dr hab. ELŻBIETA WESOŁOWSKA, prof. UWM
dr hab. PAWEŁ  WORONIECKI, prof. UWM
dr hab. WALDEMAR ŻEBROWSKI, prof. UWM
dr hab. AGNIESZKA ŻYTA, prof. UWM
dr hab. TERESA ASTRAMOWICZ-LEYK
dr hab. JANUSZ FILIPKOWSKI
dr hab. DEGEFE GEMECHU
dr hab. ZDZISŁAWA KOBYLIŃSKA
dr hab. WALDEMAR TOMASZEWSKI
dr hab. ELŻBIETA WOŁODŹKO
dr hab. Andrzej MICHALAK, prof. UWM.
 
Wybrani przedstawiciele z grupy pozostałych nauczycieli:
dr TOMASZ BOJAROWICZ
dr MAŁGORZATA DAGIEL
dr MACIEJ HARTLIŃSKI
dr BEATA KOSIBA
dr WOJCIECH KOTOWICZ
dr TOMASZ NOWAKOWSKI
dr URSZULA PULIŃSKA
dr MARCIN WARMIŃSKI
dr MARTA WÓJCIK
 
Wybrani przedstawiciele z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr MARLENA ŻOCHOWSKA
 
Wybrani przedstawiciele studentów:
KATARZYNA ADAMIEC
KATARZYNA BOHUN
MARTA DUBOWSKA
WOJCIECH GROTECKI
ALEKSANDRA KARAŚ
KRZYSZTOF SROKA
MICHAŁ ŚNIECIKOWSKI
ALEKSANDRA ŚWIDERSKA
MARTYNA WITULSKA
ŁUKASZ WITULSKI
mgr WOJCIECH FABISZEWSKI – przedst. doktorant.
 
Przedstawiciele związków zawodowych:
dr ANDRZEJ WOŁODŹKO – przedst. NSZZ “Solidarność”
dr MARIOLA GABER – przedst. ZNP
 
Profesorowie i doktorzy habilitowani z głosem doradczym:
prof. dr hab. MAREK JABŁONOWSKI
prof. dr hab. WOJCIECH JAKUBOWSKI