Skład Rady Wydziału

Rada Wydziału Nauk Społecznych UWM

 Dziekan - Przewodniczący Rady
dr hab. SŁAWOMIR PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM

Prodziekani:

dr hab. JOANNA OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM
dr hab. MARCIN CHEŁMINIAK
dr CEZARY KURKOWSKI

Profesorowie i doktorzy habilitowani:

prof. dr hab. JÓZEF GÓRNIEWICZ, prof. zw.
prof. dr hab. DARIUSZ KOZERAWSKI, prof. zw.
prof. dr hab. ELŻBIETA ŁUCZAK, prof. zw.
prof. dr hab. ANDRZEJ OLUBIŃSKI, prof. zw.
prof. dr hab. MAREK SOKOŁOWSKI, prof. zw.
prof. dr hab. MARZENNA ZAORSKA, prof. zw.
prof. dr hab. ARKADIUSZ ŻUKOWSKI, prof. zw.
dr hab. URSZULA BARTNIKOWSKA, prof. UWM
dr hab. SELIM CHAZBIJEWICZ, prof. UWM
dr hab. BOŻENA DOMAGAŁA. prof. UWM
dr hab. JOANNA MARIA GARBULA, prof. UWM
dr hab. KRZYSZTOF GŁADKOWSKI, prof. UWM
dr hab. EWA KANTOWICZ, prof. UWM
dr hab. HANNA KĘDZIERSKA, prof. UWM
dr hab. BEATA KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, prof. UWM
dr hab. MAREK MELNYK, prof. UWM
dr hab. ANDRZEJ MICHALAK, prof. UWM
dr hab. HENRYK MIZEREK, prof. UWM
dr hab. MARZENNA NOWICKA, prof. UWM
dr hab. MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO, prof. UWM
dr hab. PAWEŁ WORONIECKI, prof. UWM
dr hab. WALDEMAR ŻEBROWSKI, prof. UWM
dr hab. AGNIESZKA ŻYTA, prof. UWM
dr hab. TERESA ASTRAMOWICZ-LEYK   
dr hab. DEGEFE GEMECHU   
dr hab. JANUSZ FILIPKOWSKI   
dr hab. ZDZISŁAWA KOBYLIŃSKA   
dr hab. WOJCIECH MODZELEWSKI   
dr hab. WALDEMAR TOMASZEWSKI   
dr hab. ELŻBIETA WOŁODŹKO   
dr hab. DOROTA ZAWORSKA-NIKONIUK 

Wybrani przedstawiciele z grupy pozostałych nauczycieli:

dr TOMASZ BOJAROWICZ
dr MAŁGORZATA DAGIEL
dr MONIKA GROCHALSKA
dr MACIEJ HARTLIŃSKI
dr BEATA KOSIBA
dr WOJCIECH KOTOWICZ
dr TOMASZ NOWAKOWSKI
dr URSZULA PULIŃSKA
dr MARCIN WARMIŃSKI
 
Wybrani przedstawiciele z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr MARLENA ŻOCHOWSKA

Wybrani przedstawiciele studentów:

KATARZYNA ADAMIEC
KATARZYNA BOHUN
MARTA DUBOWSKA
ALEKSANDRA KARAŚ
PAULINA NABORCZYK
MAGDALENA STYN
ALEKSANDRA ŚWIDERSKA
PAULINA TRZCIAŁKOWSKA
MARTYNA WITULSKA
ŁUKASZ WITULSKI
DAWID ZIELENIEWSKI
mgr WOJCIECH FABISZEWSKI – przedst. doktorant.
 
Przedstawiciele związków zawodowych:
dr ANDRZEJ WOŁODŹKO – przedst. NSZZ “Solidarność”
dr MARIOLA GABER – przedst. ZNP
 
Profesorowie i doktorzy habilitowani z głosem doradczym:
prof. dr hab. MAREK JABŁONOWSKI
prof. dr hab. WOJCIECH JAKUBOWSKI