Komisje i Pełnomocnicy

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia:

dr Beata Adrjan – przewodnicząca,

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM – zastępca przewodniczącego,

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM,

dr Anna Godlewska-Zaorska,

dr Martyna Kotyśko,

dr Aldona Małyska,

dr Joanna Obrębska,

dr Elżbieta Subocz,

dr Magdalena Zmysłowska,

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak,

przedstawiciel studentów.

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

dr hab. Iwona Myśliwczyk, prof. UWM – przewodnicząca

dr hab. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, prof. UWM

dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, prof. UWM

dr Monika Maciejewska

dr Wiktor Sawczuk

dr Radosław Sierocki

dr Izabela Szatrawska

dr hab. Wojciech Kotowicz

mgr Artur Murach

Karolina Bobel – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

dr hab. Krzysztof Żęgota – przewodniczący

dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk (urlop - zastępstwo dr Małgorzata Stańczak)

dr  Małgorzata Dankowska-Kosman

dr Beata Tomaszewska-Hołub

mgr Małgorzata Trybalska

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Prac Dyplomowych

dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM (praca socjalna) -  przewodnicząca

prof. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. zw. (pedagogika specjalna)

prof. dr hab. Henryk Mizerek (pedagogika)

dr hab. Beata Krzywosz – Rynkiewicz, prof. UWM (psychologia)

dr hab. Waldemar Tomaszewski, prof. UWM  (politologia, analityka i zarządzanie publiczne)

dr hab. Alina Kalinowska – Iżykowska (pedagogika wczesnej edukacji, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

dr hab. Dominik Hryszkiewicz (bezpieczeństwo narodowe)

dr Radosław Sierocki (socjologia).

 

Wydziałowy Zespół ds. Transferu Informacji:

dr Tomasz Nowakowski – przewodniczący

dr Joanna Dziekońska

dr Tomasz Gajowniczek

dr Lidia Bielinis

mgr Aleksandra Kurkowska

mgr Anna Szmalc

 

Zespół ds. Wsparcia Procesów Kształcenia Studentów Niesłyszących:

dr Beata Adrjan – Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Bojarska-Sokołowska

dr hab. Katarzyna Ćwirynkało

dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska

Wiktoria Malinowska – przedstawicielka studentów.

 

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Nauk Społecznych:

dr Tomasz Nowakowski – przewodniczący

dr Marcin Warmiński

mgr Henryk Prus

mgr Anna Szmalc

 

Administratorzy elektronicznych systemów dostępu do obiektów:

dr Tomasz Nowakowski

mgr inż.  Henryk Prus

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Umiędzynarodowienia Wydziału: dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych: dr Izabela Szatrawska

Pełnomocnicy Dziekana ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-gospodarczym: dr hab. Alina Kalinowska-Iżykowska, dr hab. Wojciech Kotowicz

Pełnomocnik Dziekana  ds. Promocji: dr Joanna Dziekońska

Pełnomocnik Dziekana  ds. Social Media: dr Lidia Bielinis

Wydziałowy  Koordynator Programów  ERASMUS+ i MOST: dr Monika Ryndzionek

Redaktor wydziałowego systemu OMEGA-PSIR: dr Maria Radziszewska

Wydziałowy  Koordynator  Praktyk: dr Joanna Dziekońska

Wydziałowy Opiekun Studentów Niepełnosprawnych: dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM

Administratorzy pracowni komputerowych: dr Tomasz  Nowakowski,  dr Marcin Warmiński