Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju:

dr Cezary Kurkowski - przewodniczący

dr Beata Adrjan

dr Katarzyna Białobrzeska

dr Monika Grochalska

dr Wojciech Kotowicz

dr Monika Maciejewska

dr Tomasz Nowakowski

mgr Lidia Bielinis

 

Wydziałowa Komisja ds. Kształcenia:

dr Cezary Kurkowski – przewodniczący

dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM – zastępca przewodniczącego

dr Katarzyna Ćwirynkało

dr Małgorzata Dagiel

dr Maciej Hartliński

dr Martyna Kotyśko

dr Aldona Małyska

dr Tomasz Nowakowski

dr Elżbieta Subocz

dr Magdalena Zmysłowska

mgr Beata Jaworowska

mgr Magdalena Jaworowska-Walczak

Aleksandra Kaczyńska – przedstawicielka studentów

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

dr Iwona Myśliwczyk – przewodnicząca

dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

dr Alina Kalinowska

dr Monika Maciejewska

dr Wiktor Sawczuk

dr Radosław Sierocki

dr Izabela Szatrawska

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska

dr Marcin Warmiński – członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

mgr Artur Murach

Patryk Pałyzga – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia;

dr Krzysztof Żęgota – przewodniczący

dr hab. Dorota Zaworska-Nikoniuk

dr  Małgorzata Dankowska-Kosman

dr Beata Tomaszewska-Hołub

mgr Małgorzata Trybalska

 

Wydziałowy Zespół ds. Multimediów:

dr Tomasz Nowakowski – przewodniczący

dr Małgorzata Dankowska-Kosman

dr Joanna Frankowiak

dr Tomasz Gajowniczek

dr Martyna Kotyśko

mgr Aleksandra Kurkowska

dr Aldona Małyska

dr Stefan Marcinkiewicz

dr Magdalena Zmysłowska

mgr inż. Henryk Prus

mgr Anna Szmalc

mgr Szymon Walkowski

 

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Nauk Społecznych:

dr Tomasz Nowakowski – przewodniczący

dr Marcin Warmiński

mgr Henryk Prus

mgr Anna Szmalc

 

Administratorzy elektronicznych systemów dostępu do obiektów:

dr Tomasz Nowakowski

mgr inż.  Henryk Prus

 

Rada Programowa Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej

i Terapii EMPATIA:

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – przewodnicząca

dr Alina Rozłucka - honorowa przewodnicząca

dr Monika Suska-Kuźmicka - sekretarz

dr Małgorzata Obara-Gołębiowska

dr Joanna Frankowiak

dr Lidia Willan-Horla

dr Cezary Kurkowski

mgr Ryszard Jabłoński – kierownik AOPPiT

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych: dr Izabela Szatrawska

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnością: dr Katarzyna Ćwirynkało

Wydziałowy  Koordynator  Programów  ERASMUS+ i MOST: dr Monika Grochalska

Wydziałowy  Koordynator  Praktyk: dr Beata Adrjan

Administratorzy pracowni komputerowych: dr Tomasz  Nowakowski,  dr Marcin Warmiński