Komisje

Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej:

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM – przewodnicząca

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

dr hab. Małgorzata Suświłlo, prof. UWM

dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM

dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

dr Monika Grochalska

dr Magdalena Kumelska

 

Pełnomocnicy Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej:

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM

dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM

dr Marta Rukat

dr Dorota Zaworska-Nikoniuk

dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun

dr Maria Radziszewska

dr Iwona Myśliwczyk

dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak

dr Małgorzata Dankowska-Kosman

dr Małgorzata Stańczak

dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

dr Elżbieta Subocz

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju:

dr Cezary Kurkowski - przewodniczący Komisji

dr Monika Maciejewska

dr Beata Adrjan

dr Katarzyna Białobrzeska

dr Monika Grochalska

dr Tomasz Nowakowski

dr Wojciech Kotowicz

mgr Lidia Bielinis

mgr Izabela Małek

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna:

dr hab. Marcin Chełminiak – przewodniczący Komisji

dr Cezary Kurkowski

dr Iwona Myśliwczyk

dr hab. Marzenna Nowicka prof. UWM

dr Maria Truszkowska

dr Lidia Domańska

dr Mariola Gaber

dr Marta Guziuk-Tkacz

dr Dariusz Sarzała

dr Aldona Małyska

dr Maciej Hartliński

dr Iwona Bielawska

dr Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk

dr Monika Maciejewska

Magdalena Jaworek – przedstawiciel doktorantów

Martyna Witulska – przedstawiciel studentów.

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia:

dr Marcin Warmiński – przewodniczący

dr hab. Janusz Filipkowski

dr Beata Antoszewska

dr Małgorzata Stańczak

dr Alina Kalinowska

dr Lidia Willan-Horla

dr Maria Radziszewska

dr Wiktor Sawczuk

mgr Bernadetta Olender-Jermacz – przedstawiciel doktorantów

Martyna Witulska – przedstawiciel studentów.

 

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia:

dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska – przewodnicząca

dr hab. Hanna Kędzierska, prof. UWM

dr Krzysztof Żęgota

dr Monika Maciejewska

dr Magdalena Zmysłowska

dr Beata Tomaszewska-Hołub

 

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Transferu Informacji:

dr Tomasz Nowakowski – przewodniczący zespołu 

dr Tomasz Gajowniczek

dr Małgorzata Dankowska-Kosman

dr Dariusz Sarzała

dr Magdalena Zmysłowska

dr Justyna Michałek

dr Stefan Marcinkiewicz

dr Aldona Małyska

dr Joanna Frankowiak

mgr Aleksandra Kurkowska

mgr Anna Szmalc

mgr Henryk Prus

mgr Sabina Augustyniak

mgr Bernadetta Olender-Jermacz

mgr Wiesław Szyszkowski

mgr Bernacka Anna

mgr Ariel Wrona

Martyna Witulska – przedstawiciel studentów

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Prac Dyplomowych:

dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM (Pedagogika wczesnej edukacji) - przewodnicząca

dr hab. Henryk Mizerek, prof. UWM (Pedagogika)

dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM (Pedagogika specjalna)

dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM (Praca socjalna)

dr hab. Bożena Domagała, prof. UWM (Socjologia)

dr hab. Waldemar Żebrowski, prof. UWM (Politologia)

dr hab. Marcin Chełminiak (Bezpieczeństwo narodowe).

 

Rada Programowa Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej
i Terapii EMPATIA
:

dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM – przewodnicząca

dr Alina Rozłucka - honorowa przewodnicząca

dr Monika Suska-Kuźmicka - sekretarz

dr Małgorzata Obara-Gołębiowska

dr Joanna Frankowiak

dr Lidia Willan-Horla

dr Cezary Kurkowski

mgr Ryszard Jabłoński – kierownik AOPPiT.

 

Komisja Kwalifikacyjna Wydziału Nauk Społecznych:

dr Tomasz Nowakowski – przewodniczący

dr Marcin Warmiński

mgr Henryk Prus

mgr Anna Szmalc

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych: dr Małgorzata Ciczkowską-Giedziun

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnością: dr Katarzyna Ćwirynkało

Wydziałowy  Koordynator  Programów  ERASMUS+ i MOST: dr Monika Grochalska

Wydziałowy  Koordynator  Praktyk: dr Beata Adrjan

Administratorzy pracowni komputerowych: dr Tomasz  Nowakowski,  dr Marcin Warmiński