Współpraca

 

tvkortowomosterasmus
umESREAmzpitu
  

Lista placówek, z którymi Wydział Nauk Społecznych zawarł porozumienia dotyczące współpracy:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

4. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

5. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

6. Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

7. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

8. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

9. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

10. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie

11. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

12. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

13. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

14. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

15. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

16. Szkoła Podstawowa nr 15 im. W. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie

17. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

18. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

19. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

20. Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny w Olsztynie

21. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

22. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

23. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

24. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

25. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

26. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

27. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

28. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

29. Przedszkole Miejskie nr 40  im. Żaczka  w Olsztynie

30. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Olsztynie

31. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

32. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie

33. Pracownia Ewa Waszkiewicz

34. Kontrapunkt Agnieszka Włodarska

35. Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie

36. Masuren Gegenstrom Dietmar Bottcher Turhan Karaman s. c.