Współpraca

 

tvkortowomosterasmus
umESREAmzpitu
  

Lista placówek, z którymi Wydział Nauk Społecznych zawarł porozumienia dotyczące współpracy:

1. Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

2. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie

3. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

4. Centrum Terapii "Jesteśmy Razem" Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne " Koniczynka" w Suwałkach

5. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie

6. Dom Pomocy Społecznej "Olimp" w Olsztynie

7. Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

8. Firma Maciej Kryczka

9. Gmina Miłakowo

10. Kontrapunkt Agnieszka Włodarska

11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Olsztynie

12. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

13. Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 67 w Olsztynie

14. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mławie

15. Panda Marketing Sp. z o.o.

16. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy

17. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Olsztynie

20. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

21. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

22. Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

23. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi

24. Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

25. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy

26. Powiatowy Urząd Pracy w Olecku

27. Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

28. Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

29. Pracownia Ewa Waszkiewicz

30. Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie

31. Przedszkole Miejskie nr 1 w Olsztynie

32. Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie

33. Przedszkole Miejskie nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie

34. Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Pawła II w Olsztynie

35. Przedszkole Miejskie nr 13 w Olsztynie

36. Przedszkole Miejskie nr 20 w Olsztynie

37. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie

38. Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie

39. Przedszkole Miejskie nr 40  im. Żaczka  w Olsztynie

40. Przedszkole Mistrzów w Olsztynie

41. Przedszkole Niepubliczne im. Świętej Rodziny w Olsztynie

42. Rekruteo.com Sp. zo.o. w Elblągu

43. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie

44. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Olsztynie

45. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach

46. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

47. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu

48. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach

49. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie

50. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

51. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie

52. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

53. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

54. Szkoła Podstawowa nr 15 im. W. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie

55. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

56. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

57. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie

58. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

59. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie

60. XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

61. Środowiskowy Dom Samopomocy "Tezeusz" w Olsztynie

62. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

63. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

64. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie

65. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

66. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

67. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

68. Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

69. Zespół Placówek Pedagogicznych w Ostródzie

70. Zespół Placówek Specjalnych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

71. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

72. Zespół Szkół Specjalnych w Olsztynie

73. Masuren Gegenstrom Dietmar Bottcher Turhan Karaman s. c.