Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej została powołana decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych dnia 12 grudnia 2012 roku i funkcjonuje w strukturze Katedry Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zainteresowania badawcze osób w Pracowni skierowane są na współczesne dyskursy edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym i dotyczą: 

• funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach,
• socjalizacyjnych i kulturowych kontekstów edukacji wczesnoszkolnej,
• przygotowania do roli i funkcjonowania zawodowego nauczycieli nauczania początkowego,
• kultury szkoły.

Oprócz prowadzenia badań, w ramach Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej odbywają się cykliczne seminaria - lektoria, których tematem są: 
Problemy dzieciństwa i edukacji dziecka.

Skład osobowy Pracowni Pedagogiki Wczesnoszkolnej

  • dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM – kierownik Pracowni
  • dr Beata Adrjan
  • dr Małgorzata Dagiel
  • dr Alina Kalinowska
  • mgr Joanna Dziekońska
  • mgr Janina Karoń - doktorantka

Kalendarium spotkań

XV Seminarium dotyczące książki Pawła Rudnickiego „Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych",  Wydawnictwo DSW, Wrocław 2016 - wprowadzenie mgr Wiesław Szyszkowski;

XIV Seminarium dotyczące książki Danuty Urbaniak-Zając W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów. Badania rekonstrukcyjne", Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016 - wprowadzenie dr hab. Hanna Kędzierska, prof UWM;

XIII Seminarium dotyczące książek Aleksandra Nalaskowskiego „Pedagogiczne zwierzątko. Fenomen niewiedzy", Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015 oraz „Pedagogika dyskretna", Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016 - wprowadzenie dr Małgorzata Sławińska, mgr Janina Karoń;

XII Seminarium dotyczące książki Michaliny Rutki „Miau.pl czyli wychowanie na uboczu kultury”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015 - wprowadzenie mgr Joanna Dziekońska;

XI Seminarium dotyczące książki Petera McLarena „Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej”, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2015 - wprowadzenie dr Beata Adrjan;

X Seminarium dotyczące książki Roberta Kwaśnicy „O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy”, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2015 - wprowadzenie dr Małgorzata Dagiel;

IX Seminarium pt. „Potencjał edukacyjny książek obrazkowych” – wykład otwarty dr Małgorzaty Cackowskiej;

VIII Seminarium dotyczące dwutomowej pozycji pt. „Pedagogika wczesnoszkolna”, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, tom I red. M. Magda-Adamowicz; I. Kopaczyńska, tom II red. M. Magda-Adamowicz, I.Kopaczyńska, M. Nyczaj-Drąg - wprowadzenie dr Małgorzata Dagiel, dr Iwona Cymerman;

VII Seminarium dotyczące książki Barbary Smolińskiej-Theiss „Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej”, Wydawnictwo APS, Warszawa 2014 - wprowadzenie dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM;

VI Seminarium dotyczące książki Joanny Madalińskiej-Michalak „Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, oraz innych książek Autorki dotyczących tej problematyki - wprowadzenie dr Beata Adrjan;

V Seminarium dotyczące książki Stanisława Dylaka „Architektura wiedzy w szkole”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013 - wprowadzenie dr Alina Kalinowska;

IV Seminarium dotyczące książki E. Wołodźko „Ku autonomii studiowania: procesy, znaczenia, konteksty, zmiana”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2013 - wprowadzenie dr Elżbieta Wołodźko;

III Seminarium dotyczące książki G. Dahlberg, P.Moss, A.Pence, „Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki”, Wyd. Naukowe DSW, Wrocław 2013 - wprowadzenie dr Monika Maciejewska;

II Seminarium pt. "Urządzenie edukacyjne jako próba przekroczenia stanu pedagogicznej recepcji prac M. Foucaulta" - wykład otwarty dra Maksymiliana Chutorańskiego;

I Seminarium dotyczące książki M. Wiśniewskiej-Kin: „Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 - wprowadzenie dr Beata Adrjan.