Konferencje

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania

Temat konferencji: Szkoła w cyfrowej rzeczywistości

Olsztyn, 17 marca 2018 roku

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią konferencję naukową poświęconą szeroko zakrojonej problematyce związków nowych mediów z edukacją. Dwie poprzednie koncentrowały się na osobach ucznia i nauczyciela, jako reprezentantach dwóch odmiennych pokoleń kultury medialnej. W trzeciej uwagę kierujemy w stronę szkoły – instytucji, która musi odnaleźć swoje miejsce i rolę w kształceniu nowych pokoleń. Interesujące wydało nam się rozważenie, w jaki sposób to środowisko jest wrażliwe/reaguje na przemiany cywilizacyjne związane z wszechobecnością technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wskazanie w tytule konferencji kierunku rozważań: Szkoła w cyfrowej rzeczywistości czyni otwartą przestrzeń do podjęcia refleksji interdyscyplinarnej nie tylko przez pedagogów, ale również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych chcących podjąć namysł nad otwarciem/dopasowaniem/zamknięciem świata szkoły wobec cyfrowej rzeczywistości pozaszkolnej. Zwracamy się z naszą propozycją do środowisk akademickich oraz do nauczycieli innych poziomów kształcenia, by zabrali głos na temat adekwatności kulturowej szkoły i zachodzących w niej zmian. Inspiracją do dyskusji niech staną się następujące obszary dociekań:

  1. Formalne wymiary technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkole (projekty, innowacje, oprogramowania, narzędzia) w perspektywie krytycznej.
  2. Nieformalna obecność nowych mediów w szkole (cyfrowość zastana/wnoszona przez ucznia i nauczyciela wykorzystywana/marginalizowana/rugowana).
  3. Bariery (mentalne, techniczne, administracyjne, legislacyjne, finansowe) cyfryzacji szkoły.
  4. Korzyści i straty (edukacyjne, kulturowe, społeczne) obecności TIK w szkole.

Proponujemy dialog różnych środowisk w następujących formach: debata, wykłady, referaty w sekcjach, sesja posterowa. Przewidujemy również zorganizowanie warsztatów, których celem chcemy uczynić doświadczanie wykorzystywania nowych technologii w pracy nauczyciela z cyfrowym tubylcem. Z racji, iż liczba osób w grupach warsztatowych jest ograniczona, o udziale w warsztatach będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w warsztatach prosimy deklarować na karcie zgłoszeniowej.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. APS, dr hab. Jolanta Bałachowicz

Prof. UG, dr hab. Alicja Jurgiel-Aleksander 

Prof. UWM, dr hab. Hanna Kędzierska

Prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska

Prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska

Prof. UWM, dr hab. Małgorzata Suświłło

Prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc

Prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Prof. UWM, dr hab. Marzenna Nowicka – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Beata Adrjan

Dr Iwona Cymerman

Dr Małgorzata Dagiel

Mgr Marzena Dobosz

Mgr Joanna Dziekońska

Mgr Milena Kaczmarczyk

Dr Alina Kalinowska

Dr Małgorzata Kowalik-Olubińska

Mgr Maja Letkiewicz

Mgr Marta Marciniak

Dr Marcin Michalak

Dr Małgorzata Sławińska

Mgr Magdalena Słowik

Mgr Wiesław Szyszkowski

 

Forma udziału i opłata konferencyjna:

- pracownicy naukowi - 300 zł

- nauczyciele – 40 zł

- studenci i doktoranci – 150 zł

Powyższe kwoty obejmują następujące elementy: wygłoszenie referatu w sekcji, udział w dwóch warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat poświadczający udział w konferencji (konferencja stanowi formę doszkalającą – czas trwania 8 godzin), certyfikat poświadczający wygłoszenie referatu, bufet kawowy, obiad. Przewidujemy również wydanie recenzowanej publikacji w formie trzeciego tomu z serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia stanowiącej zbiór artykułów nadesłanych przez zainteresowanych uczestników konferencji (teksty zostaną opublikowane po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej recenzji). Koszty publikacji zawierają się w powyższej kwocie. Koszty podróży oraz noclegi pokrywają uczestnicy konferencji lub jednostki delegujące.

Opłaty konferencyjnej prosimy dokonywać do 31 stycznia 2018 roku na podany numer bankowy:

02 1030 1986 2700 0000 1988 0059, w tytule przelewu wpisując:

Konferencja 2018 - Szkoła w cyfrowej rzeczywistości - Olsztyn, imię i nazwisko.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać do 31 stycznia 2018 roku.  Szczegółowy program wraz z osobową kwalifikacją do obrad plenarnych i poszczególnych sekcji prześlemy Państwu w wersji elektronicznej do końca lutego 2018 r.  Zgłoszenia oraz potwierdzenia udziału w warsztatach prosimy kierować na adres mailowy: cyfrowy.tubylec@wp.pl, wpisując w tytule: Szkoła w cyfrowej rzeczywistości. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie internetowej: http://wns.uwm.edu.pl/we/konferencje.

 

ZAPRASZAMY

Sekretarz Konferencji:

mgr Joanna Dziekońska

Przewodnicząca Konferencji: dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM