Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin

Szkoła Podstawowa nr 14 w Olsztynie  zatrudni nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w pełnym wymiarze godzin. Na ten moment jest to zastępstwo na czas powołania wicedyrektora.Więcej informacji można uzyskać po nr telefonu: 89-527-58-93. Oferty (tzn. cv z listem motywacyjnym) można dostarczać osobiście lub drogą mailową:sekretariat@sp14.olsztyn.eu

Ewa Romanowska
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Olsztynie