Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów

 

Procedury składania wniosku o stypendium Ministra Edukacji i Nauki

 

Informacja źródłowa na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia

Termin złożenia kompletnego wniosku (tj. przesłanie wersji elektronicznej i papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia) w Dziekanacie Wydziału upływa dnia 30.09.2020 (czwartek).

Komisja Stypendialna czynna jest od wtorku do piątku w godz. 9.00-13.00
ul. Żołnierska 14, p.15 i 16
tel. 89 524 62 27  i  89 524 62 71

 

Wykaz kompletnych informacji dot. przyznawania stypendium Ministra Edukacji i Nauki:

1. Tryb przyznawania stypendium MEiN - informacje UWM
2. Wniosek
3. Rozporządzenie z dnia 7.09.2021
4. Rozporządzenie z dnia 20.04.2021r