Rodzaje świadczeń

UWAGA !!!

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i podpisany wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganymi dokumentami student musi złożyć w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

Wnioski o stypendium socjalne i o zapomogę można składać
od 01-10 każdego miesiąca od października do maj. 
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca

Wnioski składamy w pokoju nr 15, budynek WNS przy ul. Żołnierskiej 14 w Olsztynie od wtorku do piątku w godzinach 9:00-13:00 (studenci studiów stacjonarnych) oraz w soboty od 9:00-13:00 (studenci studiów niestacjonarnych). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:  89 524 62 27.