Kontakt w sprawie pomocy materialnej

Informację w sprawie pomocy materialnej uzyskać można pod numerem telefonu: 89 524 62 27 (p.15),  89 524 62 71 (p.16)
Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, pok. 15

Godziny pracy dziekanatu:
poniedziałek: dzień wewnętrzny
wtorek – piątek: 9.00 -13.00
sobota: 9.00 – 13.00 (dla studentów studiów niestacjonarnych)