Opiekunowie

Opiekunowie lat:

dr Iwona Cymerman - Pedagogika wczesnej edukacji (pierwszego stopnia)
mgr Magdalena Dymowska - Praca socjalna (pierwszego stopnia)
dr Małgorzata Dankowska-Kosman - Pedagogika (pierwszego stopnia)
dr Katarzyna Ćwirynkało - Pedagogika specjalna (pierwszego stopnia)
dr Jerzy Czołgoszewski - Pedagogika specjalna (drugiego stopnia)
dr Elżbieta Subocz - Socjologia (pierwszego stopnia)
dr Małgorzata Dagiel - Pedagogika (drugiego stopnia)
dr hab. Waldemar Tomaszewski - Bezpieczeństwo narodowe (pierwszego stopnia)
dr Wojciech Modzelewski - Bezpieczeństwo narodowe (drugiego stopnia)


mgr Wiesław Szyszkowski - Pedagogika wczesnej edukacji (pierwszego stopnia)
dr Dariusz Sarzała - Pedagogika specjalna (pierwszego stopnia)
dr Beata Adrjan - Pedagogika (drugiego stopnia)
dr Krzysztof Szulborski - Bezpieczeństwo narodowe (pierwszego stopnia)
ks. dr Zdzisław Kunicki - Bezpieczeństwo narodowe (drugiego stopnia).