Oferta kształcenia 2018/2019

STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Bezpieczeństwo narodowePdf »tel. (89) 524-62-88
Studia drugiego stopnia4 sem.Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

KIERUNEK PEDAGOGIKA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnychPdf »

tel. (89) 524-62-64

tel. (89) 524-62-71

Pedagogika opiekuńczaPdf » 
Pedagogika kreatywności i zdolnościPdf »
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąPdf »
Studia drugiego stopnia4 sem.
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturowąPdf »
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnymPdf »
Menadżer kulturyPdf »
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąPdf »
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoPdf »

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąPdf »tel. (89) 524-62-97
ResocjalizacjaPdf »
Studia drugiego stopnia
4 sem.Andragogika specjalnaPdf »
Resocjalizacja z penitencjarystykąPdf »
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościąPdf »

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.
Pedagogika wczesnej edukacjiPdf »tel. (89) 524-62-97
Studia drugiego stopnia
4 sem.Pedagogika wczesnej edukacjiPdf »

KIERUNEK POLITOLOGIA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.PolitologiaPdf »tel. (89) 524-62-88
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)więcej
Studia drugiego stopnia4 sem.
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczePdf »
 Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w języku angielskim)Pdf »
Marketing polityczny i mediaPdf »
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznychPdf »
Samorząd terytorialnyPdf »
Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)Pdf »

KIERUNEK PRACA SOCJALNA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Praca socjalnaPdf »tel. (89) 524-62-97

KIERUNEK SOCJOLOGIA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Socjologia nowych mediówPdf »tel. (89) 524-62-70
Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnegoPdf »

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Bezpieczeństwo narodowePdf »tel. (89) 524-62-88
Studia drugiego stopnia4 sem.Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

KIERUNEK PEDAGOGIKA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnychPdf »

tel. (89) 524-62-70

tel. (89) 524-62-71

Pedagogika opiekuńczaPdf » 
Pedagogika kreatywności i zdolnościPdf »
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąPdf »
Studia drugiego stopnia4 sem.
Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturowąPdf »
Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnymPdf »
Menadżer kulturyPdf »
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąPdf »
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoPdf »

KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąPdf »tel. (89) 524-62-70
ResocjalizacjaPdf »
Studia drugiego stopnia
4 sem.Andragogika specjalnaPdf »
Resocjalizacja z penitencjarystykąPdf »
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnościąPdf »

KIERUNEK PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.
Pedagogika wczesnej edukacjiPdf »

tel. (89) 524-62-70

tel. (89) 524-62-71

Studia drugiego stopnia
4 sem.Pedagogika wczesnej edukacjiPdf »

KIERUNEK POLITOLOGIA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.PolitologiaPdf »tel. (89) 524-62-88
Studia drugiego stopnia4 sem.
Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarczePdf »
Marketing polityczny i media
Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych
Samorząd terytorialny

KIERUNEK PRACA SOCJALNA więcej »

Studia pierwszego stopnia - licencjackie6 sem.Praca socjalnaPdf »tel. (89) 524-62-70

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracyzobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Diagnostyki i terapii psychopedagogicznejzobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualnązobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Kształcenia pedagogicznegozobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Socjoterapiizobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej wczesnej edukacjizobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Trener warsztatu umiejętności psychospołecznychzobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejskazobacz »
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
zobacz »