Oferta kształcenia

Studia Stacjonarne

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność

Telefon

I

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

(89) 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

II

Kierunek: Pedagogika

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych

(89) 524-62-64

 

(89) 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika kreatywności i zdolności

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Menadżer kultury

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Wczesna edukacja

III

Kierunek: Pedagogika Specjalna

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

89 524-62-97

Resocjalizacja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Andragogika specjalna

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

IV

Kierunek: Pedagogika Wczesnej Edukacji

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika Wczesnej Edukacji

(89) 524-62-97

V

Kierunek: Politologia

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Politologia

(89) 524-62-88

Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (oferta w języku angielskim)

Marketing polityczny i media

Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych

Samorząd terytorialny

Stosunki międzynarodowe – światowa i regionalna perspektywa (oferta w języku angielskim)

VI

Kierunek: Praca Socjalna

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca Socjalna

(89) 524-62-97

VII

Kierunek: Socjologia

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Socjologia nowych mediów

(89) 524-62-70

Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

 

Studia Niestacjonarne

Stopień kształcenia i czas trwania studiów

Specjalność

Telefon

I

Kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Bezpieczeństwo narodowe

(89) 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

Bezpieczeństwo regionalne i lokalne

II

Kierunek: Pedagogika

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych

(89) 524-62-70

 

(89) 524-62-71

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika kreatywności i zdolności

Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową

Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym

Menadżer kultury

Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią

Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Wczesna edukacja

III

Kierunek: Pedagogika Specjalna

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

89 524-62-70

Resocjalizacja

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Andragogika specjalna

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

IV

Kierunek: Pedagogika Wczesnej Edukacji

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Pedagogika Wczesnej Edukacji

(89) 524-62-70

 

(89) 524-62-71

V

Kierunek: Politologia

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Politologia

(89) 524-62-88

B

Studia drugiego stopnia

4 sem.

Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze

Marketing polityczny i media

Rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych

Samorząd terytorialny

VI

Kierunek: Praca Socjalna

A

Studia

pierwszego stopnia – licencjackie

6 sem.

Praca Socjalna

(89) 524-62-70