Kryteria rekrutacji - studia stacjonarne

Studia Stacjonarne – Nowa matura

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

Bezpieczeństwo narodowe

Politologia

1. Geografia

2. Historia

3. Język obcy nowożytny*

4. Język polski

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika Wczesnej Edukacji

Praca Socjalna

Socjologia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 *  język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Do kwalifikacji na studia brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminów maturalnych.

Na poziomie podstawowym ilość % uzyskana na świadectwie dojrzałości jest równa ilości punktów w kwalifikacji, wyniki z poziomu rozszerzonego do kwalifikacji mnożone są przez 2.

 

Studia Stacjonarne – Stara matura

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Bezpieczeństwo narodowe

Politologia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny*

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika Wczesnej Edukacji

Praca Socjalna

Socjologia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia

    lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny*

 *  język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata