Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Kandydaci!

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

zaprasza na studia

 

 Informacje dotyczące studiowania na Wydziale Nauk Społecznych

dostępne są na stronie internetowej:

 http://wns.uwm.edu.pl/rekrutacja-20172018-0