O Katedrze Pedagogiki Społecznej

Katedra Pedagogiki Społecznej istnieje od 1986 roku i do 2009 roku kierował nią prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula. Profesor zainicjował rozwój pedagogiki społecznej w olsztyńskim środowisku naukowym, ale przede wszystkim był i w dalszym ciągu jest inspiratorem, propagatorem i promotorem dociekań naukowych członków zespołu. W roku 2009, funkcje kierownika katedry objęła dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM. Z istnieniem katedry wiąże się uruchomienie trzech specjalności studiów: pedagogiki społecznej, animacji społeczno-kulturalnej i pedagogiki pracy socjalnej. Obecnie studenci są kształceni na specjalności pedagogika pracy socjalnej na poziomie licencjackim i magisterskim. W katedrze pracuje 1 profesor, 9 doktorów, 2 magistrów i 1 doktorantka. Wymiernym efektem realizowanych przez pracowników zainteresowań badawczych było wydanie w ciągu ostatniej dekady ponad 30 książek, licznych artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prac pod redakcją, a także prezentacja efektów badań własnych na konferencjach krajowych i zagranicznych.